Diyabetik Böbrek Hastalığını ve İlerlemesini Önlemede Kan Şekeri Hedefleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabet, dünyada insanlarda böbrek yetmezliği gelişimi, böbrek nakli veya diyaliz ihtiyacı olmasının en olağan nedenidir. Diyabetin körlük, ekstremite kaybı ve böbrek yetmezliği gibi malûliyetlerine, kan şekerinin yüksekliği neden olur. Önemli bir soru, kan şekeri düzeylerini normale yakın kontrol etmek için yapılan ekstra tedavilerin diyabetin, yaşam beklentisinde azalma ve böbrek işlevinin kaybı gibi sonuçlarını, kan şekeri düşmesi gibi problemlere yol açmadan güvenle önleyebilip önleyemediğidir. Diyabet bakımında bazen, ekstra ilaç kullanımı ve sağlık profesyonellerince dikkatli kan şekeri izlemiyle düşük düzeylerde glikoz kontrolü yapılır

Amaç

Tip 1 ve 2 diyabetlilerde az sıkı kontrole karşı (HbA1c >7%) daha sıkı şeker kontrolüne dair (uzun vadede daha düşük, HbA1c < 7%) kanıtları aradık. Kan şekeri kontrolü, hap ya da insülin gibi herhangi bir tedaviyle sağlandı. Diyabet komplikasyon riski olan, 29 319 katılımcıyla yapılmış 14 araştırmayı derledik, 29 141 katılımcılı 11 araştırma analize alındı.

Bulgular

Hastalarda saha sıkı şeker kontrolü, genel olarak, daha az sıkı kontrole kıyasla bir fayda göstermedi. Hastalarda böbrek yetmezliği, ölüm veya kalp hastalığı komplikasyonları riskinde fark bulunmadı. Daha sıkı kan şekeri kontrolüyle çok az sayıda hastada (her yıl tedavi edilen her 1000 hastadan 1’i) bir kalp krizinden kaçınmak mümkün oluyor. Bazı hastalarda proteinürinin daha az olması beklenebilir ancak bu faydanın uzun vadeli klinik etkisi belirsiz. Tedaviyle birlikte görülen yan etkiler ve hipoglisemi gibi potansiyel problemlere araştırmalarda genellikle bakılmadı.

Sonuçlar

Derlememizde, diyabetli hastaların daha sıkı şeker kontrolünden uzun vadede belirsiz faydalar sağladığı ve bu tedavi yaklaşımının çabuk görülen komplikasyonlarını da doğru olarak bilebilmemizin güç olduğu sonucuna varıldı.

Kaynak

Ruospo M, Saglimbene VM, Palmer SC, De Cosmo S, Pacilli A, Lamacchia O, Cignarelli M, Fioretto P, Vecchio M, Craig JC, Strippoli GFM. Glucose targets for preventing diabetic kidney disease and its progression. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD010137. DOI: 10.1002/14651858.CD010137.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Böbrek Hastalığında Kan Şekeri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv