Servikal Dikiş Tek Bebeğin Erken Doğumunu Önler mi?

Cochrane derleme özeti

Konu

Servikal serklaj, gebelik esnasında serviks çevresine dikiş atılan bir cerrahi prosedür. Bu dikişlerin serviksi desteklemesi ve bir erken doğu riskini azaltası hedeflenir.

Önemi

Serviks, normal gebeliklerin bitimine kadar sıkıca kapalı kalır, ardından doğum için kısalır, tedricen yumuşar ve doğuma hazırlanır. Ancak bazen servikste kısalma ve yumuşama çok erken başlayarak geç düşük ya da erken doğuma neden olabilir. Servikal serklaj bu ihtimalleri azaltabilir.

Araştırma özellikleri ve bulunan kanıtlar

Tıbbi literatür 30 Haziran 2016 tarihine kadar tarandı. Bu güncelleme için bulunan toplam 152 katılımcılı 3 araştırma da dâhil edilerek 15 araştırmanın toplam 2490 kadına ait bilgileri derlendi.

Serklaj yapılan kadınlarda bebeğin erken doğma ihtimali daha düşük. Annelerine serklaj yapılan bebeklerin yaşamın ilk haftasında ölme ihtimali de daha düşük. Servikal dikişlerin ölü doğumları önleyebileceği ya da doğan bebeğin sağlığını iyileştirebileceği belirsiz.

Sonuçların anlamı

Sevikal serklaj, yüksek riskli kadınlarda erken doğumun önlenmesinde fayda sağlıyor, bebeğin yaşama şansını da artırabiliyor. Erken doğumları önlemede progesteron gibi başka tedavilerden daha etkili olup olmadığını anlayabilmek için çok az klinik araştırma bulduk. Yine, annenin geçmiş öyküsüne dayanarak erken gebelikte dikiş atmak veya serviks kısalmasını görmek amacıyla ultrason yapmak için gebeliğin geç dönemini beklemekten hangisinin daha iyi olduğunu anlamak için de çok az veri bulundu.

Kaynak

Alfirevic Z, Stampalija T, Medley N. Cervical stitch (cerclage) for preventing preterm birth in singleton pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD008991. DOI: 10.1002/14651858.CD008991.pub3

Orijinal özet için: Erken Doğumu Önlemede Serklaj

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar