Eski Sezaryenli Gebeler İçin İndüksiyon Metotları

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebeliğin sürmesinden çok bebeğin doğumunun daha güvenli olduğu yargısına varıldığında doğumu indüklemek olağan bir prosedür. Geçmişte sezaryenle doğum yapmış bir kadın için güncel uygulama, vaginal doğum yapmasına yardım etmeyi destekliyor. Ancak eskiden sezaryen olmuş gebelerde doğum indüklemenin komplikasyon riski daha yüksek.

İndüksiyon yöntemleri arasında prostaglandinler, mifepriston, mekanik yöntemler, nitrik oksit donörleri ve oksitosin bulunur. Bu derlemede eski sezaryenli gebelerde gerektiği zaman doğum indüksiyonu için kullanılan farklı metotların fayda ve zararlarını araştırdık.

Önemi

Dünyada birçok kadın sezaryenle doğum yapar, 2 veya 4 bebek arasından biri sezaryenle doğar. Birçok kadın yeniden gebe kalır ve bu bebeklerin nasıl güvenle doğabileceğini bilmemiz gerekir. Eski sezaryenli kadınlarda uterus skarının yırtılması riski, özellikle doğum indüklendiğinde yüksektir. Bu ciddi bir komplikasyondur, sıklıkla anne için histerektomi, genitoüriner yollarda yaralanma ve doğum sonrası kan nakli gibi ve bebek için de nörolojik bozulma ve hatta ölüm gibi olumsuz sonuçları bulunur.

Araştırma

31 Ağustos 2016 tarihine kadar yayınlanan kanıtları aradık. Derlememizin bu güncellemesine, toplam 707 anne ve bebeğine ait veriler sağlayan 8 küçük randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda farklı doğum indüksiyon metotları kıyasladığından sonuçlar kombine edilemedi.

8 araştırmanın 7’sinde gebeler ve sağlıkçılar körlenmemesi klinik kararları etkilemiş olabileceği için tasarım problemliydi. Bazı araştırmalarda bazı katılımcılar analiz dışı kaldı ve bazılarında da önemli sonuç ölçütleri raporlanmadı (24 saat içinde başarılamayan vaginal doğum, uterusun aşırı uyarılmasına bağlı bebekte kalp hızı değişimi, sezaryen bebekte veya annede ciddi hastalık ve ölüm).

Sonuçlar

Araştırmalar net fark gösterebilmek için çok küçüktü. Bu nedenle ve kayırma hatası riskinin yüksek olması nedeniyle kanıt kalitesi çok düşük, düşük ya da ortaydı. Sonuçlardan çok emin olamadık ve ileride yapılacak çalışmalar farklı bir sonuç gösterebilir.

Sonuçların anlamı

Eski sezaryenli gebelerde en iyi doğum indüksiyonu metodu hakkında bir tavsiyede bulunabilmek için yeterli randomize kontrollü araştırma bilgisi bulunmuyor. Anneler ve bebekleri için hangi metodun daha iyi olduğunu anlamak için, daha fazla yüksek kalitede araştırma yapılması gerekli. Ancak uterus yırtılması gibi seyrek fakat ciddi sonuçların riskini araştırmak için çok fazla sayıda katılımcı gerektiğinden böylesi çalışmaların yapılması beklenmez. En iyi alternatif başka tipte çalışmalar, non randomize araştırmalar olabilir. Gelecekte yapılacak araştırmaların; etkili ve ciddi zarar verme riskinin düşük olduğuna inanılan indüksiyon metotlarına odaklanması gerekir. Bu araştırmalarda, derlememizde önemli olarak belirlenen sonuç ölçütleri kullanılabilir.

Kaynak

West HM, Jozwiak M, Dodd JM. Methods of term labour induction for women with a previous caesarean section. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009792. DOI: 10.1002/14651858.CD009792.pub3

Orijinal özet için: Eski Sezaryende İndüksiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus