Diyabetli Gebelerde Sonuçları İyileştirmek İçin Kan Şekeri İzleme Yöntemleri

Cochrane derleme özeti

Konu

Diyabetli kadınlar gebe kaldığında kendileri ve bebeklerinin gebelikte, doğum eylemi ve doğum esnasında ve sonrasında çeşitli problemler yaşama riski yüksektir. Gebelikte annenin kan şekeri düzeyleri izlenerek kontrolü için gereken adımlar atılır. Bu derlemede gebelik esnasında kan şekeri ölçmek suretiyle anne ve bebeklerde problemleri azaltmak için en uygun metotlar araştırıldı. Son araştırma 2016 Kasımında yapıldı.

Önemi

Diyabetik anneler ve bebekleri, iri bebek, zor doğum ve sezaryen gerekmesi gibi problemler yaşar. Problemler arasında bebekte beyin kanaması riski de bulunur, doğum esnasında bebekte omuz takılması riski de vardır. Doğum sonrasında kan şekerinde düşme, sarılık ve solunum problemleri riski bulunur. Bebeklerin YDYBÜ’ye alınma riski yüksektir. İlerideki yaşamda diyabet olma riski de bulunur.

Gebe kalma esnasında ve ilk üç ayda kan şekeri iyi kontrol edilmeyen diyabetik kadınlarda düşük yapma riski, bebeklerinde gelişme problemleri ve ölü doğum riski yüksektir. Kan şekeri antenatal kliniklerde ölçüm, kendi kendine ölçüm ya da gebelik boyunca özel donanımla sürekli izlem gibi çeşitli yollarla izlenir. Kan şekerinin daha doğru ölçümü daha iyi bir kontrol sağlar ve bebekler ve anneler için potansiyel problemleri azaltır.

Araştırma ve kanıtlar

Toplam 538 kadın ve bebeğiyle yapılan 10 araştırmayı derledik. Bu çalışmalarda çeşitli glikoz izleme yöntemleri kıyaslandı: standart bakıma karşı kendi kendine izlem, hastaneye yatışa karşı kendi kendine izlem, yemeklerden sonra izleme karşı önce izlem, konvansiyonel sisteme karşı otomatik sistem, aralıklı izleme karşı sürekli izlem ve kalıcı sürekli izleme kıyasla kesikli sürekli izlem. Araştırmalar Avrupa ülkeleri ve ABD’de yapıldı. Değişik izleme teknikleri değerlendirildi ve farklı sonuç ölçütleri raporlandı, çoğuna az sayıda katılımcı alındı. Kanıtlar çoğunlukla düşük kalitede olduğundan sonuçlara güvenimiz düşük.

Sonuçlar bir izlem tekniğinin diğerlerine göre daha iyi olduğunu göstermedi. Annelerde kan glikozu kontrolü ya da hipertansiyona bakıldığında arada net fark görülmedi. Benzer şekilde sezaryen oranları, iri bebek sayısı, ölen ya da ciddi sağlık problemleri olan ve da erken doğan bebek sayıları da farklı bulunmadı.

Bu sonuçların teknikler arasında fark olmadığını mı gösterdiği yoksa arada araştırmaların göstermeyi başaramadığı bir farkın var olup olmadığını bilmiyoruz.

Sonuçların anlamı

Derlememiz hangi izleme metodunun en iyisi olduğunu belli bir güven içinde söyleyebilmek için yeterli kanıt olmadığını gösterdi. Eğer varsa hangi izlem metodunun komplikasyon riskini azaltmada en iyisi olduğunu anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Moy F, Ray A, Buckley BS, West HM. Techniques of monitoring blood glucose during pregnancy for women with pre-existing diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009613. DOI: 10.1002/14651858.CD009613.pub3

Orijinal özet için: Gebede Glikoz İzlemi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv