Erişkinde Kronik Nöropatik Ağrıya Karşı Gabapentin

Cochrane derleme özeti

Günlük 1200 mg ya da daha yüksek dozlarda gabapentinin; zona sonrası ya da diyabete bağlı orta ya da şiddetli nöropatik ağrılı hastalarda ağrıya önemli bir etkisi olduğuna dair orta kalitede kanıt var.

Arka plan

Nöropatik ağrı hasar görmüş sinirlerden kaynaklanır. Hasara uğramış dokulardan kaynaklanan ve sağlıklı sinirlerin ilettiği ağrıdan farklıdır. Nöropatik ağrı çoğunlukla doku hasarı ağrısında kullanılanlardan farklı ilaçlarla tedavi edilir. Bazen depresyon ya da epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar nöropatik ağrılı bazı hastalarda etkili olabilir. Bu ilaçlardan biri de gebapentindir. İyi sonucu “yüksek düzeyde ağrı giderme ve yan etkiler nedeniyle ilacı bırakmadan almaya devam etmek” olarak tanımladık.

Çalışma özellikleri

2017 Ocağında erişkinlerde nöropatik ağrı tedavisinde gabapentin kullanılan klinik çalışmaları aradık. Derleme kriterlerini karşılayan, gabapentine karşı plasebo ya da başka ilaç verilen toplam 5914 katılımcıyla yapılmış 37 araştırma bulundu. Çalışmalar 4 – 12 hafta arası sürdürüldü. Çoğu çalışmada nöropatik ağrılı hastaların önemli bulduğu faydalı sonuç ölçütleri raporlandı.

Anahtar sonuçlar

Zona sonrası ağrıda gabapentinle 10 hastadan 3’ünde ağrı yarı kadar ya da daha fazla azalırken plaseboyla 10 hastadan 2’sinde azaldı. 1/3 ya da daha fazla azalma gabapentinle 10 hastadan 5’inde sağlanırken plasebo alanlardan 3’ünde sağlandı.

Diyabet nedenli ağrıda zona sonrası ağrıda gabapentinle 10 hastadan 4’ünde ağrı yarı kadar ya da daha fazla azalırken plaseboyla 10 hastadan 2’sinde azaldı. 1/3 ya da daha fazla azalma gabapentinle 10 hastadan 5’inde sağlanırken plasebo alanlardan 4’ünde sağlandı.

Başka tipte nöropatik ağrıyla ilgili güvenilir kanıt bulunamadı.

Gabapentinle ya etkiler plaseboya kıyasla daha sık görüldü (10 hastadan 6’sında, plaseboyla 5’inde). Gabapentin alan 10 hastadan 1 kadarında sersemlik, uyku hali, su tutulumu ve yürüme problemleri görüldü. Ciddi yan etkiler seyrekti ve plasebodan farklı bulunmadı. Gabapentin alan hastalar içinde biraz daha fazlası yan etkiler nedeniyle tedaviyi bıraktı.

Gabapentin kronik nöropatik ağrılı bazı hastalara fayda sağlıyor. Ancak hangi hastanın fayda sağlayıp hangisinin sağlamayacağını önceden bilmek mümkün değil. Mevcut bilgimiz bunun en iyi yolunun kısa bir çalışma olduğunu telkin ediyor.

Kanıt kalitesi

Kanıtların çoğunluğu orta kalitede. Bu araştırmaların muhtemel bir etkinin iyi bir göstergesi olduğu anlamına geliyor. Belirlenen etkinin ciddi ölçüde daha farklı olma ihtimali orta.

Kaynak

Wiffen PJ, Derry S, Bell RF, Rice ASC, Tölle T, Phillips T, Moore R. Gabapentin for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007938. DOI: 10.1002/14651858.CD007938.pub4

Orijinal özet için: Nöropatik Ağrıda Gabapentin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv