Kızamıklı Çocukların Tedavisinde  Çinko Takviyesi


Foto: CDC/NIP/ Barbara Rice

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kızamıklı çocukların tedavisinde çinko takviyesinin etkisi nedir?

Arka plan

Kızamık enfeksiyonları son 10 yılda global azalış gösterdi, ancak özellikle düşük gelirli ülkelerde büyük salgınlar hala oluyor. Çinko, esansiyel mikrobesinlerden biri olup bağışıklık sisteminin en iyi işlev görmesi için gerekli. Çinko eksikliği özellikle orta ve düşük gelirli ülkelerde olağan görülüyor. Bu yüzden çocuklarda kızamık enfeksiyonu belirtilerini kontrolde çinko takviyesinin potansiyel rolünün araştırılması önem taşıyor.

Çocuklarda kızamık tedavisinde çinko takviyesinin ektisi hakkında yayınlanmış araştırmalardaki güncel kanıtları eleştirel olarak değerlendirmeyi amaçladık.

Araştırma tarihi

3 Şubat 2017 tarihine kadar olan kanıtları aradık. 2015 yılında yayınlanan ilk versiyonun güncellemesi olan bu derlemeye katılacak yeni bir araştırma bulunamadı.

Çalışma özellikleri

Toplam 85 çocukla yürütülen 1 küçük randomize araştırma derlendi. Çalışmada kızamık ve pnömonisi olan çocuklara plaseboya karşı çinko takviyesi verildi. Tüm çocuklara destekleyici bakım ve A vitamini de verildi. Çalışma Hindistan’da yapıldı ve ABD Çocuk Sağlığı Vakfı ve Nestlé Vakfından fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen çalışma küçüktü ve plaseboya kıyasla çinkonun mortaliteye bir etkisi olduğunu belirlemek için yeterli veri sağlamadı. Ters etki olmadığı bildirilmekle beraber çocuklarda kızamık belirtilerini iyileştirmede çinko takviyelerinin kullanımı hakkında bir sonuç çıkarmak için yetersiz bilgi bulundu. Herhangi bir fayda ya da zararı netleştirmek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine çok düşük değer biçtik.

Kaynak

Awotiwon AA, Oduwole O, Sinha A, Okwundu CI. Zinc supplementation for the treatment of measles in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011177. DOI: 10.1002/14651858.CD011177.pub3

Orijinal özet için: Kızamık Ve Çinko

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv