Karın Ameliyatlarında Elektrocerrahiye Karşı Bistüri

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karın ameliyatlarında elektrocerrahi ya da bistüri kullanımının etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Karın ameliyatlarında ameliyat bölgesine erişebilmek için karın duvarının birkaç tabakasının kesilmesi gerekir. Cerrah bunun için ya keskin bir bistüri ya da elektrocerrahi cihazı kullanmalıdır. Elektrocerrahi cihazının bistüriye kıyasla daha az kan kaybı ve dokuların daha hızlı ayrılmasını sağladığı ve cerrahın kendini kesme riskinin daha az olduğu düşünülür. Bu iki tekniğin fayda ve risklerini anlamayı ve güvenlik açısından ve enfeksiyon riski ve ağrı gibi başka ölçütler açısından kıyaslamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

2016 Ekiminde bistüriyle yapılan ameliyatları elektrocerrahiyle kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları (RKA) aradık. Bu güncellemeye katmak için 7 yeni RKA bulundu ve toplam 2768 katılımcıyla yürütülen 16 RKA derlendi. Katılımcıların çoğunluğu erişkinler olup bir çalışmaya 15 yaş üstü çocuklar dâhil edildi. Kadın katılımcı sayısı biraz daha fazlaydı, bazı çalışmalarda sadece sezaryen ve jinekoloji ameliyatları araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

Yarası enfekte olan hasta sayısı açısından iki yöntem arasında net fark bulunmadı. Elektrocerrahinin ameliyattan sonra yaranın açılmasını önleyip önlemediği belirsiz olup iki yöntem arasında kan kaybı ve insizyon süresi arasındaki fark klinik olarak önemli değildi. Bistüriye kıyasla elektrocerrahiyle yara iyileşmesi için gereken zaman, iyileşme esnasındaki ağrı miktarı ve yara izi görünümünün nasıl olduğunu belirlemek için yeterli bilgi bulunmadı. Yöntemlerden birinin ameliyat sonrasında ağrı ve yara iyileşme süresi açısından daha iyi olup olmadığına dair sonuçları çıkarabilmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

Tüm sonuçlar için kanıt kesinliğinin ortayla çok düşük arasında olduğu yargısına vardık. Bunun nedeni çalışmaların genellikle küçük, olay sayısının düşük olması ve çoğu çalışmanın titizlikle yürütüldüğünden emin olabilmemiz için uygun bir şekilde raporlama yapılmaması. Kanıtların kesinliği, kesin sonuçlar çıkaramadığımız anlamına geliyor ve daha kuvvetli kararlar oluşturabilmemiz için daha kaliteli araştırmalar yapılması gerekiyor.

Bu derleme 2016 Ekimine kadar güncel.

Kaynak

Charoenkwan K, Iheozor-Ejiofor Z, Rerkasem K, Matovinovic E. Scalpel versus electrosurgery for major abdominal incisions. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD005987. DOI: 10.1002/14651858.CD005987.pub3

Orijinal özet için: Kotere Karşı Bistüri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar