Siroz Ve Hepatorenal Sendromlu Hastalarda Terlipressin

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Siroz, karaciğer dokusunun skar dokusuna dönüştüğü kronik bir hastalıktır. Sirozlu hastalarda hepatorenal sendrom denen bir böbrek hastalığı gelişebiliyor. Bu durum böbreklere giden kan akımının azalması sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle hepatorenal sendromlu hastalarda böbreklerde kan akımının artırmak fayda sağlayabilir. Bu hastalığın iki tipi bulunuyor: Tip 1 hızlı gelişiyor, tip 2 ise yavaş başlangıçlı. Terlipressin kan damarlarını daraltarak böbreklerde kan akımını artırır; bu suretle sirozlu ve hepatorenal sendromlu hastalara fayda sağlayabilir.

Derleme sorusu

Siroz ve hepatorenal sendromlu hastalarda terlipressin plasebo veya müdahale yapılmamasından daha iyi mi?

Araştırma tarihi

Kasım 2016.

Çalışma özellikleri

Bu derlemeye 6 ülkede toplam 534 katılımcıyla yapılan 9 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. 7 araştırmaya sadece tip 1, ikisine tip 1 ve 2 toplam 96 katılımcı alındı.

Fon kaynakları

Üç çalışma ilaç şirketinden fon aldığını bildirdi. Kalan araştırmalarda ya fon kaynağı raporlanmadı ya da ilaç şirketlerinden fon alınmadı.

Anahtar sonuçlar

Terlipressin kullanan hastalarda ölüm riski plasebo alan ya da tedavi almayan hastalara kıyasla daha düşüktü. Terlipressin kullanımıyla birlikte böbrek işlevlerine de faydalı etkiler görüldü. Terlipressin ciddi kardiyovasküler olay riskini artırdı. Başka yan etki olarak ishal ve karın ağrısı görüldü.

Analizlere baskın olarak tip 1 hepatorenal sendromlu hastalar alındı. Tip 2 hepatorenal sendromlu hastalar analiz edildiğinde, muhtemelen katılımcı sayısı azlığına bağlı olarak terlipressinin faydalı veya zararlı etkisi bulunmadı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesinin düşük olduğu kanaatine vardık.

Kaynak

Allegretti AS, Israelsen M, Krag A, Jovani M, Goldin AH, Schulman AR, Winter RW, Gluud L. Terlipressin versus placebo or no intervention for people with cirrhosis and hepatorenal syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD005162. DOI: 10.1002/14651858.CD005162.pub4

Orijinal özet için: Hepatorenal Sendromda Terlipressin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar