Yüksek İrtifa Hastalığı Tedavisinde Olağan Kullanılan İlaçlar


Edmund Hillary ve Tenzing Norgay zirve sonrası Everest'te. 29 Mayıs 1953 / Foto: Jamling Tenzing Norgay / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Yüksek irtifa hastalığı (YİH) ifadesi 2500 metre üzeri irtifalara seyahatte görülebilen bir grup beyin ve akciğer rahatsızlığını tanımlamak için kullanılır. YİH’te baş ağrısı, bulantı, kusma ve yorgunluk görülür ve sıklıkla akut dağ hastalığı adını alır ancak farklı insanlarda beyin ve akciğerleri de etkileyebilir. Bu derlemede hastalığın başlamasını önleyen olağan kullanılan ilaçlar değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2017 Haziranına kadar günceldir. YİH’ten korunma amacıyla kullanımı önerilen 6 farklı ilaçla ilgili 64 araştırmayı derledik. Çoğu araştırma yüksek dağlık bölgelerde yürütülürken kalanları yüksek irtifa ortamını taklit eden düşük basınçlı (hipobarik) odalarda yapıldı. Katılımcı yaşları 16 – 65 arasındaydı. 11 çalışmaya eski YİH öyküsüne ya da astım gibi başka hastalıklara göre yüksek riskli olduğu kabul edilen hastalar alındı.

24 araştırmada çıkıştan 3-5 gün önce yapılan müdahaleler 23 araştırmada da 1-2 gün öncekiler araştırıldı. Derlenen çalışmaların çoğunun sonunda deniz seviyesinden 4001 – 5000 metre yüksekliğe ulaşıldı. 23 çalışmada fon kaynağı belirtilmedi. Sadece 18 çalışmada muhtemel çıkar çatışmaları beyan edildi. 24 başka araştırmayı da süren ya da değerlendirme bekleyen çalışmalar olarak sınıfladık.

Anahtar sonuçlar

Bulgularımı günde 250-750 mg dozda asetazolamidin akut YİH’in önlenmesi için plaseboya kıyasla etkili bir tedavi olduğunu gösteriyor. Mevcut bilginin çoğu daha ciddi beyni ve akciğer problemlerinden çok, komplike olmayan YİH’in önlenmesiyle ilgili. Ayrıca asetazolamidle birlikte parmaklarda parestezi (karıncalanma) riskinin arttığını bulduk ancak bu sonuç mevcut kanıtlar arasında iyi raporlanmadı. İbuprofen, budesonid ve deksametazon gibi diğer ilaçların fayda ve zararları çalışma sayısının azlığı nedeniyle belirsiz.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine ortayla çok düşük arasında değer biçtik. Birkaç çalışmada kaliteyle ilgili, katılımcı sayısı azlığı ve yan etkiler gibi önemli sonuç ölçütlerinin raporlanması eksikliği gibi kusurlar vardı. Derlenen çalışmalarda araştırılan ilaçların çoğunluğunun etkinlik ve güvenliğini belirlemek için başka araştırmalar gerekiyor.

Kaynak

Nieto Estrada VH, Molano Franco D, Medina R, Gonzalez Garay AG, Martí-Carvajal AJ, Arevalo-Rodriguez I. Interventions for preventing high altitude illness: Part 1. Commonly-used classes of drugs. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009761. DOI: 10.1002/14651858.CD009761.pub2

Orijinal özet için: Dağ Hastalığı Önleme

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv