Bası Yaralarının Tedavisinde Anabolik Steroidler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bası yarası olan hastaların tedavisinde anabolik steroid ilaçların etkileri hakkındaki kanıtları derledik.

Arka plan

Bası yaraları yatak yaraları ya da dekubitus ülserleri olarak da bilinir. Uzun süre yatak ya da tekerlekli sandalyeye bağlı kalan hastalarda olağan rastlanan bir problemdir. Hareketsizlik ve kalça, topuk, bel ve dirsekler gibi kemikli bölgelerdeki cilt üzerinde uzun süren baskı hasara ve ülser oluşumuna neden olur. Bası yarası riski olan hastalar, omurilik yaralanması olanlar, yaşlılar ve uzun süren hastalıkları olanlardır. Bası yaraları yaşam kalitesini etkiler ve iyileşmediklerinde enfeksiyon gibi ciddi komplikasyonları vardır. Hastalarda ağrı ve sıkıntıya neden olmalarının yanı sıra tedavinin gerektirdiği bakım sürelerine bağlı olarak sağlık sistemine de önemli bir yük getirir. Bu ülserlerin tedavisinde yara pansumanları, baskıyı azaltmaya yarayan özel tasarımlı yataklar ve yastıklar gibi değişik yöntemler kullanılır.

Anabolik steroidler kas kitlesini artırmak için kullanılan ilaçlardır. Bası yaralarında, konvansiyel tedavilere alternatif olarak ya da bunlarla birlikte kullanılır. İskelet kasının çoğalmasını teşvik ederek kitlenin yeniden kazanımına yardımı olduğu ve bu suretle yaraların iyileşmesine yardımı olduğu düşünülür. Ancak oksandrolon’un potansiyel olarak karaciğer hasarına neden olabildiği bulundu. Anabolik steroidler kalp krizi ve felç riskini de artırabiliyor. Bu ilaçların bası yaralarının tedavisinde etkili olup olmadığı ve zararlı etkileri olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

2017 Martında, bası yaralarının tedavisinde anabolik steroidleri başka tedavilere karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 212 katılımcıyla yapılan sadece bir araştırma bulduk. Araştırmada omurilik yaralanması olan hastalarda oksandrolon kapsüllerinin bası yaralarının iyileşmesine etkisi, plaseboya karşı kıyaslandı. Oksandrolon grubundaki katılımcıların çoğunluğu (%98.2) erkek ve ortalama yaşı 58.4 olup plasebo grubuna benzerdi (Erkekler %100 ve ortalama yaş 57.3). Araştırma 24 hafta sürdürüldü, 8 haftalık ek izlem yapıldı.

Anahtar sonuçlar

İlk sonuçlar oksandrolon tedavisinin bir faydasının muhtemel olmadığını gösterdiğinden yazarlar araştırmayı erken sonlandırdı. Elde tek bir çalışmadan sağlanabilen kısıtlı veriler olduğundan anabolik steroidlerin bası yaralarının iyileşmesinde faydalı bir etkisi olup olmadığı, tedavinin ciddi yan etkilerde artışa neden olup olmadığı ve ciddi olmayan yan etki riskini artırıp artırmadığından şüphede kaldık.

Kanıt kalitesi

Bu çalışmanın sonuçlarının genel olarak çok düşük kalitede olduğu yargısına vardık. Anabolik steroidlerin bası yaralarının tedavisinde faydalı olup olmadığına dair kanıt sağlamak için daha iyi tasarımlı daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Bu özet 2017 Martına kadar günceldir.

Kaynak

Naing C, Whittaker MA. Anabolic steroids for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011375. DOI: 10.1002/14651858.CD011375.pub2

Orijinal özet için: Bası Yarası Anabolik Steroid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus