Kronik Hepatit C’de Doğrudan Etkili Antiviraller

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Dünyada milyonlarca insan, şiddetli karaciğer hastalığı, karaciğer kanseri ve ölüme neden olabilen hepatit C’den yakınır. Hepatit C’ye karşı çok sayıda müdahale kullanıldı ancak hiçbirinin hasta odaklı sonuç ölçütlerine etkisi olduğu ispatlanamadı. Doğrudan etkili antiviraller (DAA) nispeten yeni ancak pahalı ilaçlar olup ilk sonuçlar kandaki hepatit C virüsünün kaybolmasını sağlayabildikleri gösterildi (kalıcı virolojik cevap). Ancak virüsün kandan kaybolması vücutta hepatit C olmamasını sağlayıp sağlamadığı, sürviyi uzatıp uzatmadığı ve daha az komplikasyona neden olup olmadığı sorgulanabilir. Bu derlemede hepatit C’de DAA’ların etkili olup olmadığı değerlendirildi.

Çalışma özellikleri

Derleme için yapılan literatür araştırmasında 138 randomize klinik araştırmayla ilgili 351 yayın bulundu. Derlenen tüm çalışmalarda kayırma hatası riski yüksekti. 138 araştırmada 51 farklı DAA kullanıldı. Bunlardan 84’ünde pazarda bulunan ya da gelişmekte olan DAA’lar; 57’sinde pazardan çekilen ilaçlar değerlendirildi. Araştırmalar tüm dünyada 34 farklı ülkede 2004 – 2016 yılları arasında yürütüldü. Daha önceden hepatit C tedavisi gören hastalarda yapılan 17 araştırma, daha önce tedavi görmemiş hastalarda yapılan 95 araştırma derlendi. Müdahale süreleri bir günle 48 hafta arasında, ortalama 14 haftaydı. Müdahale ve izlem süresi kombine olarak 1 günle 120 hafta arasında ortalama 34 haftaydı.

Anahtar sonuçlar

DAA’ların hepatit C ile ilişkili morbidite veya tüm nedenlerden ölüm risklerine bir etkisi olduğu görülmedi. Aslında hepatit C morbiditesiyle ilgili veri bulunmadı ve mortaliteyle ilgili çok az veri sağlandı (15 ölüm/2377 tedavi edilen katılımcı, (%0.63)’e karşı 1 ölüm/617 kontrol katılımcı (%0.16), ihtimal oranı 3.72, %95 GA 0.53, P=0.19, I² = %0, 2996 katılımcı, 11 araştırma, çok düşük kalitede kanıt).

DAA’ların ciddi ters olay riskine etkisi olduğu görülmedi (376/13,574 (%2.77)), DAA alan katılımcılarda gözlem periyodunda kontrole kıyasla (125/2,243 (%5.57)) 1 ya da daha fazla ciddi ters olay görüldü (ihtimal oranı 0.93, % 95GA 0.75 - 1.15, P = 0.52, I² =% 0, 15,817 katılımcı, 66 araştırma, çok düşük kalitede kanıt).

İlaçlar için ayrı ayrı analiz yapıldığında, simepevir ciddi ters olay riskinin değerlendirmesinde faydalı bir etki kanıtı gösteren tek DAA oldu.

DAA’ların başka klinik sonuç ölçütlerine klinik bir etkisi olup olmadığını onaylamak ya da reddetmek için yeterli bilgi bulunmadı. Sonuçlarımız DAA’ların kalıcı virolojik cevap sağlamada etkili olduğunu onaylıyor ancak araştırma sonuçlarında sistematik hata (kayırma hatası) riski yüksek ve virolojik cevap sonuçlarının klinikle alakası

sorgulanabilir.

Hepatit C hastaları DAA’larla tedavi edilmeden önce, geçerli kanıt eksikliği ve potansiyel olarak zarar verme ihtimalinin göz önünde tutulması gerekir.

Kanıt kalitesi

Birkaç sınırlama nedeniyle bu derlemedeki kanıt kalitesini çok düşük kalitede olarak değerlendirdik. İlkin tüm araştırmalar ve sonuç ölçütlerinde kayırma hatası riski yüksek olup faydalı etkilerin olduğundan fazla ve potansiyel zararlı etkilerin olduğundan az hesaplanmış olduğu varsayılabilir.

İkincil olarak çoğu sonuç ölçütlerimizle ilgili çok sınırlı veri sağlayabildik; klinikle ilişkin olarak sadece tüm nedenlerden ölümler ve ciddi yan etkilerle ilgili veri bulabildik ve bunlar da seyrekti.

Üçüncüsü çoğu araştırma DAA’ların kalıcı virolojik cevaba etkisine odaklandı ve bunu değerlendirdi ancak bu virolojik cevabın hastanın kliniğiyle ilgisi bir soru işareti.

Kaynak

Jakobsen JC, Nielsen E, Feinberg J, Katakam KKumar, Fobian K, Hauser G, Poropat G, Djurisic S, Weiss K, Bjelakovic M, Bjelakovic G, Klingenberg S, Liu J, Nikolova D, Koretz RL, Gluud C. Direct-acting antivirals for chronic hepatitis C. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012143. DOI: 10.1002/14651858.CD012143.pub2

Orijinal özet için: Hepatit C’de DAA’lar

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar