Akut Bronşitli Hastalarda Antibiyotik Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Akut bronşitli hastalarda antibiyotik tedavisinin sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini araştırdık. Ayrıca antibiyotik tedavisinin potansiyel yan etkileri değerlendirildi.

Arka plan

Akıt bronşit, balgamlı veya balgamsız akut öksürükte tıbbi belirtiler ve hastadan öğrenilen belirtilere dayanan bir klinik tanıdır. Nedeni bakteri ya da virüsler olabilir. Belirtiler genellikle iki hafta kadar sürer, ancak 8 haftaya kadar uzayabilir. Akut bronşit tedavisinde antibiyotik yazılması olağandır ancak bu ilaçların bulantı ve ishal gibi ters etkileri var ve allerjik kişilerde daha şiddetli olabilen daha ciddi reaksiyonlar olur. Bakteriyel ve viral bronşitler arasında ayrım yapmak için bir pratik test bulunmuyor.

Çalışma özellikleri

Altta yatan kronik akciğer hastalığı olmayan, akut bronşitli ya da akut balgamlı öksürüğü olan hastalarda antibiyotik tedavisini plaseboya ya da tedavi verilmemesine karşı kıyaslayan randomize kontrollü araştırmaları derledik. Derlemeye toplam 5099 katılımcıyla yapılan 17 araştırma dâhil edildi. Çalışmalara alınan tüm hastalara verilmesi halinde belirtileri gidermek için verilen başka ilaçlarla yapılan tedaviler kabul edildi.

Anahtar sonuçlar

Kanıtlar 13 Ocak 2017 tarihine kadar güncel.

Akut bronşitte antibiyotik kullanımını destekleyen sınırlı miktarda fayda kanıtı bulundu. Antibiyotikle tedavi edilen bazı hastalar öksürükle ilişkili sonuç ölçütlerinde azalmayla birlikte biraz daha çabuk toparlandı. Ancak 8 – 10 günlük bir dönem içinde ½ güne takabül eden bu farkın pratikte bir önemi olmayabilir.

Antibiyotikler tedavi edilen hastalarda yan etkilerde küçük fakat anlamlı bir artış bulundu. En sık olarak bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı ve döküntü gibi yan etkiler bildirildi.

Bu derleme başka hastalığı olamayan akut bronşitli hastalarda antibiyotik kullanımının sınırlı bir faydası olduğunu gösteriyor. Bu derlemedeki araştırmalara dahil edilmemiş olabilecek; çok sayıda kronik durumu olan, hassas ve yaşlı hastalarda akut bronşitte antibiyotik kullanımının etkileriyle ilgili daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Kendi kendini sınırlayan bu hastalıkta antibiyotik kullanımının potansiyel yan etkilerle, antibiyotik tedavisinin maliyetiyle ve özellikle antibiyotik direncinin artmasıyla birlikte toplum düzeyinde görülen zararlarla beraber düşünülmesi gerekir.

Kanıt kalitesi

Bu araştırmaların kalitesi, özellikle daha yeni olanlarda genel olarak iyiydi.

Kaynak

Smith SM, Fahey T, Smucny J, Becker LA. Antibiotics for acute bronchitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD000245. DOI: 10.1002/14651858.CD000245.pub4

Orijinal özet için: Akut Bronşit Ve Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv