Bebeklerde Stilo Yardımıyla ve Stilosuz Yapılan Entübasyonlarda Başarı Oranları

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Stilo kullanımı yeni doğanda risk ya da zararları artırmadan entübasyon başarı oranlarını yükseltebilir mi?

Arka plan

Entübasyon açık bir hava yolu sağlamak amacıyla hastanın soluk borusuna tüp yerleştirilmesidir. Bu olağan prosedür, gerek doğumda gerekse yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde solunumu yeterli olmayan bebeklerde gerekebilir. Asistan hekimlerin bu güç beceriyi öğrenmeleri gerekir ve tüpü doğru yerleştirmek bazen birden fazla teşebbüs gerektirir. Solunum tüpü dar ve bükülebilir bir plastik hortumdur. Stilo, plastikle kaplı bükülebilir bir metal tel olup tüp içine sokularak tüpe şekil verir, böylece tüpün ilk seferde doğru yerleştirilmesi kolaylaşabilir. Ancak stilo kullanımı prosedür esnasında hastaya zarar verme riskini de artırabilir.

Çalışma özellikleri

2017 Nisanında güncellenen literatür araştırmasında 302 entübasyonu araştıran 1 randomize kontrollü araştırma bulduk.

Sonuçlar

Stiloyla veya stilosuz olarak ilk teşebbüse başarılı entübasyon oranları benzerdi ve sırasıyla %57 ve %53 bulundu. Stiloyla veya başarılı entübasyon oranları farklı ağrılıkta ya da tecrübe düzeyi farklı asistan doktorlar arasında fark göstermedi. Entübasyon için harcanan zaman ve başarılı entübasyondan önceki girişim sayısı gruplar arasında benzerdi. Gruplar arasında, hastanın oksijen düzeyinde ve kalp hızında düşme insidensleri de prosedürle birlikte görülen hava yolu travması oranları gibi eşitti.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi düşüktü. Sadece bir tane ve körleme yapılmayan çalışma olması nedeniyle kanıt kalite düzeyini düşürdük.

Kaynak

O'Shea JE, O'Gorman J, Gupta A, Sinhal S, Foster JP, O'Connell LAF, Kamlin CF, Davis PG. Orotracheal intubation in infants performed with a stylet versus without a stylet. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011791. DOI: 10.1002/14651858.CD011791.pub2

Orijinal özet için: Stiloyla Entübasyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv