Retinoblastoma’da Kemoterapiye Ek Olarak Fokal Laser Tedavisi


Foto: National Cancer Institute / ABD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme retinoblastoma’da sistemik kemoterapiye ek olarak fokal laser tedavisinin tümör nüksü riskini azaltıp azaltmadığını anlamayı hedefliyor.

Anahtar mesajlar

Sistemik kemoterapiye lazer eklenmesini sade sistemik kemoterapiye karşı kıyaslama bilgisi bulunmadı.

Çalışma

Retinoblastoma çocuklarda gözden çıkan en olağan primer kanserdir. Retinoblastona tedavisi, gözün ameliyatla çıkarıldığı yıllardan bu yana radyoterapiye ve günümüzde esas tedavi olarak kullanılan kemoterapiye doğru önemli gelişim gösterdi. Kemoterapi tedavisine, aynı zamanda ya da sonrasında lazer tedavisi eklenmesi tümör kontrolünü iyileştirebilir.

Ana sonuçlar

Bu derlemeye alınacak araştırma bulunamadı.

Güncellik

Derlememiz 20 Ekim 2016 tarihine kadar güncel.

Kaynak

Fabian ID, Johnson KP, Stacey AW, Sagoo MS, Reddy MA. Focal laser treatment in addition to chemotherapy for retinoblastoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012366. DOI: 10.1002/14651858.CD012366.pub2

Orijinal özet için: Retinoblastoma Ve Lazer Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv