Diyabetik Maküla Ödeminde Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörleri


Foto: Community Eye Health / Flickr

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme diyabetik maküla ödemi (DMÖ) için hangi anti-VEGF tipinin en iyisi olduğunu anlamayı amaçlıyor. Bu soruyu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmalar arandı, analiz edildi ve 24 araştırma derlemeye alındı.

Anahtar mesajlar

Diyabetik maküler ödemli hastalarda göze enjeksiyonla verilen anti VEGF ilaçlar görmeyi iyileştirdi buna kıyasla lazer fotokoagülasyonla ortalama bir iyileşme sağlanamadı. Bu ilaçlardan biri olan aflibersept muhtemelen bir yılın sonunda daha iyi işe yarıyor. İlaçların herhangi biriyle önemli bir zarar görülmedi.

Çalışma

Gözün arka kısmında yer alan ışığa duyarlı doku retina olarak bilinir. Retinanın merkezi bölgesine maküla denir. Diyabetli hastalarda retinada, retinopati olarak bilinen problemler ortaya çıkabilir. Diyabetik retinopatili bazı hastalarda makülada ödem (şişme veya kalınlaşma) de gelişebilir. DMÖ diyabetik retinopatinin olağan bir komplikasyonu olup görme kaybına yol açabiliyor.

DMÖ tedavilerinden biri de anti-VEGF’dir. Bu ilaç göze enjeksiyonla verilir. Göz ardındaki ödemi azaltabilir ve görme kaybına engel olabilir. Anti-VEGF ilaçların üç ana tipi var: aflibersept (EyeleaTM), bevasizumab (Avastin) ve ranibizumab (LucentisTM). Sadece aflibersept ve ranibizumab DMÖ tedavisi için pazarlama yetkisi aldı. İlaçların üçü de görme kaybını önlemek ve görmeyi iyileştirmek için kullanılıyor. Bu ilaçlar bunları, yeni kan damarlarının büyümesini yavaşlatıp şişmeyi azaltarak sağlıyor. Özellikle vücudun başka kısımlarındaki kan damarlarında ters etkileri olabilir. Bu etkiler arasında felçler ve kalp krizi bulunabilir.

Ana sonuçlar

Bulunan 24 çalışmanın 14’ü ABD, Avrupa veya Asya’da endüstri sponsorluğunda yapıldı. 10 çalışma endüstriden bağımsız olarak ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika’da yapıldı.

Çalışmalarda ranibizumab, bevasizumab ve aflibersept araştırıldı. Bu ilaçlar tedavi yapılmamasına, plasebo tedavisine, lazer tedavisine veya birbirine karşı kıyaslandı. İlaçlar aylık, iki aylık aralarla, gerektikçe ya da tedaviden sonra durum stabil kaldıkça tedavi aralıkları uzatılarak uygulandı. Yeniden tedavi kararları görme keskinliği ve da retina muayenesiyle verildi.

Derleme aşağıdaki sonuçları gösterdi:

* Üç ilaç da görme kaybını önlüyor ve görmeyi düzeltiyor (yüksek kesinlikte kanıt).

* Ranibizumab alan hastalarda tedavi başlangıcından bir yıl sonra görmenin iyileşme ihtimali aflibersepte kıyasla biraz daha düşüktü (orta kesinlikte kanıt). Ranibizumab alan on hastadan yaklaşık 3 kadarında görme 3 ya da daha fazla satır iyileşti, afliberseptle 10 hastadan 1 daha fazlası bunu başarabildi.

* Ranibizumab ve bevacizumab alan hastalarda 1 yıl sonundaki görme sonuçları muhtemelen benzerdi (orta kesinlikte kanıt).

* Aflibersept, ranibizumab ve bevacizumab alan hastalarda olağan ve ciddi sistemik zararlar (hastaneye yatış, malûliyet ya da ölüme yol açan herhangi bir hastalık) benzerdi (orta ya da yüksek kalitede kanıt). Ancak arteriyel tromboembolik olaylarda (felç, MI ve vasküler ölüm) ve kesinlik daha düşük, herhangi bir nedenle ölümler için kesinlik çok daha düşüktü.

Güncellik

Derleme için 26 Nisan 2017 tarihine kadar yayınlanan çalışmalar arandı.

Kaynak

Virgili G, Parravano M, Evans JR, Gordon I, Lucenteforte E. Anti-vascular endothelial growth factor for diabetic macular oedema: a network meta-analysis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007419. DOI: 10.1002/14651858.CD007419.pub5

Orijinal özet için: Diyabetik Göz Anti-VEGF

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv