Kronik İdiyopatik Aksonal Polinöropatide İlaç Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derlemenin amacı

Bu derleme kronik idiyopatik aksonal polinöropatide (KIAP) ilaç tedavisinin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi hedefliyor. Bu soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı. Bu derleme en son 2004 yılında güncellendi.

Anahtar mesajlar

KIAP’ta ilaç tedavisiyle ilgili yapılmış bir randomize kontrollü araştırma bulunmuyor. Gelecekte yapılacak çalışmalarda duyarlı sonuç ölçütlerinin araştırılması ve uzun izlem yapılması gerekiyor.

Arka plan

KIAP yaşlılarda sık görülen ve yaşam kalitesini azaltabilen bir hastalık. Tipik olarak ayaklar, alt bacaklar ve bazen eller yavaş yavaş duyarsızlaşır ve güçsüzleşir. Yaşlanan popülasyonlarda tutulan insan sayısı muhtemelen artacağı için kanıta dayalı tedavilere ihtiyaç artıyor. Adında ifade edildiği gibi nedeni bilinmiyor.

Ana sonuçlar

Derlemeye uygun araştırma bulunamadı.

Güncellik

Kanıtlar 2016 Temmuzuna kadar güncel.

Kaynak

Warendorf J, Vrancken AFJE, van Schaik IN, Hughes RAC, Notermans NC. Drug therapy for chronic idiopathic axonal polyneuropathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD003456. DOI: 10.1002/14651858.CD003456.pub3

Orijinal özet için: Polinöropati Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar