Endoluminal AAA Tamiratı Sonrası İç Sızıntı Belirlemede BT’ye Karşın Ultrason


Foto: Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 14661

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Abdominal aort anevrizması (AAA) karın aortunun yerel genişlemesidir. Bu genişleme bölgesinde aniden görülen yırtılmalar ani ölüm riski taşır. Teşhis edildiğinde çapı 5 cm üzerinde olan AAA’lara müdahale önerilir. AAA tamiratları günümüzde röntgen rehberliğinde endovasküler olarak damar iç tabakasının yenilenmesiyle yapılıyor (endovasküler anevrizma tamiri – EVAR).

Yeni iç tabaka yerleştirildiğinde anevrizmanın her iki ucundan ya da anevrizma duvarındaki dallardan AAA kesesi içine kan sızıntısı olabilir. Bunlara iç sızıntı (endoleak) denir. İç sızıntılar EVAR sonrasında olağandır, izlem süresi içinde hastaların %40’ında görülür. Bu sızıntılarla birlikte geç anevrizma yırtılmaları görülebilir bu nedenle izleme ve tanı önemlidir. İç sızıntıları izleme ve belirleme için ultrasonografi (USG), BT ve MRG görüntülemelerinin tümü de kullanılıyor. Bazen ultrasonun doğru görüntülemesini iyileştirmek için damar içine boya (kontrast madde) de enjekte edilir.

Çalışma özellikleri

2016 Temmuzuna kadar yayınlanan en yeni kanıtları topladık ve tanısal testler için en yöntemlerle meta analiz yaptık. Toplam 4220 katılımcıyla yapılan 42 araştırma derlendi.

Anahtar sonuçlar

Analizlerde sensitivite ve spesifite ölçüldü. Doğruluk hesaplarında, kontrastsız USG için sensitivite %82 (%95 GA 66 ile 91 arası) ve spesifite %93 (%95 GA 87 ile 96 arası) bulundu. Kontrastlı USG için ise sensitivite %94 (%95 GA 85 ile 98 arası) ve spesifite %95 (%95 GA 90 ile 98 arası) bulundu. Kontrast kullanımıyla USG sensitivitesi anlamlı artış gösterdi.

Bu sonuçlara dayanarak kontrastlı USG ile, iç sızıntısı olan hastaların %94’ünün doğru olarak belirlenmesini bekleyebiliriz.

Kanıt kalitesi

Kontrastla güçlendirilmiş ultrasonu değerlendiren çalışmalarda, sade ultrasonu değerlendiren araştırmalardan daha iyi metotlar kullanıldı.

Kaynak

Abraha I, Luchetta M, De Florio R, Cozzolino F, Casazza G, Duca P, Parente B, Orso M, Germani A, Eusebi P, Montedori A. Ultrasonography for endoleak detection after endoluminal abdominal aortic aneurysm repair. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD010296. DOI: 10.1002/14651858.CD010296.pub2

Orijinal özet için: EVAR İç Sızıntı Ultrason

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv