Yüksek Tansiyon Hastalarında Yüksek Ürik Asit Düzeylerine Karşı İlaç Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Ürik asit vücut dokularının ve en çok proteinler olmak üzere besinlerin yıkımı sonucunda oluşan doğal bir son üründür. Ürik asidi kandan idrarla atarak böbrekler uzaklaştırır. Ancak çok fazla ürik asit oluştuğunda ya da böbrek atamaz hale geldiğinde kanda ürik asit yükselir (hiperürisemi). Hiperürisemiyle kan basıncı yüksekliği arasında bir ilişki olduğu 19. Yüzyıldan beri biliniyor. Günümüzde bunun önemli bir ilişki olduğunda dair daha fazla kanıt var. Bu derleme kan ürik asit düzeyini düşürmenin kan basıncını da düşürüp düşürmediğini değerlendirmeyi hedefliyor. Böylesi bir yaklaşım hipertansiyon hastalarında yeni bir hedef ve/veya tedavi seçeneğinin temsilcisi olabilir.

Çalışma özellikleri

Bu derleme eski versiyonu güncellemesi olup 39 referansın özeti incelendi 21’i değerlendime için seçildi. Sadece 3 araştırma derlemeye uygun bulundu, ikisi eski derlemede yer almıyor. Çalışmalar ABD’de yürütüldü ergen ve erişkinler değerlendirildi. Bu araştırmalarda hipertansiyon hastalarında ürik asidi düşürmek için ilaç tedavisi plasebo kontrolle kıyaslandı.

Anahtar sonuçlar

Ürik asit düzeyi yüksek HT hastalarında ürik asidi düşüren ilaç tedavisinin kan basıncında plaseboya kıyasla anlamlı bir düşme sağlamadığını bulduk. İlaç tedavisi kan ürik asit düzeyini düşürmede plasebodan daha üstün bulundu; ancak bir çalışmada bir hasta şiddetli deri reaksiyonu nedeniyle tedaviyi bıraktı.

Bu durumda HT hastalarında kanda ürik asidi düşüren ilaçların kullanılmasıyla kan basıncının da düştüğünü göstermek için kanıtlar yetersiz. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Derlemeye uygun sadece üç araştırma bulunduğundan gelecekte yapılacak çalışmaların bu sonucu değiştirmeyeceğinden emin olamayız.

Kanıt kalitesi

Toplam olarak, yüksek ürik asit düzeyini ilaçla tedavi etmenin kan basıncını düşürdüğünü gösteremeyen düşük kalitede kanıt var. Derlemeye alınan çalışmalar bu sonuç ölçütü için benzer olmayan sonuçlar gösterdi. Bunun yanı sıra ürik asit düşürücü tedavinin ürik asidi düşürdüğünü gösteren yüksek kalitede sonuç bulduk. Son olarak, ilaç tedavisinin yan etkiler nedeniyle ilaç kullanımının bırakılmasını artırıp artırmadığını gösteremeyen çok düşük kalitede kanıt bulundu. Derlenen çalışmalardaki ana sorunlar tasarım, veri eksikliği ve sonuçların benzer olmamasıydı.

Kaynak

Gois PHenrique França, Souza ERegio de Moraes. Pharmacotherapy for hyperuricemia in hypertensive patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD008652. DOI: 10.1002/14651858.CD008652.pub3

Orijinal özet için: HT’de Hiperürisemi Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv