Ameliyat Olan Hastalarda Kan Nakli Gereğini Azaltmak İçin Dezmopressin Kullanımı

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Dezmopressin ameliyat olan hastalarda kan nakli gereğini azaltır mı?

Arka plan

Büyük ameliyatlarda kan kaybı olağandır. Kaybedilen kan nakille yerine konur. Kan transfüzyonu riskleri arasında kana karşı reaksiyon ve özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde enfeksiyon bulunur.

Dezmoressin DDAVP (1-deamino-8-D-arginine vasopressin) olarak da bilinen bir ilaçtır. Kanama riski olan yeni doğanlarda kullanılır. DDAVP’nin yan etkileri de olabilir; örneğin kalp krizi ya da felç riskini artırabilir.

Çalışma özellikleri

Ameliyat olan hastalara DDAVP vermenin kan nakli ihtiyacını azaltıp azalmadığını araştırdık

Tıbbi literatür 3 Nisan 2017 tarihine kadar araştırıldı. Toplam 3874 erişkin ve çocukla yapılan 65 çalışma belirledik. Tüm çalışmalarda ameliyat ya da biyopsi gibi daha küçük prosedürlerden önce, esnasında ya da sonrasında DDAVP vermenin etkisi değerlendirildi. Çoğu araştırma erişkin kalp, kemik ve eklem cerrahisine yönelikti. Daha az araştırma da çocuk kalp cerrahisi, plastik cerrahi, damar cerrahisi ya da karaciğer cerrahisine odaklıydı. Araştırmalar 1986 ile 2016 yılları arasında yapıldı. 11’ine ilaç şirketleri ya da sonuçlarda ticari çıkarı olan taraflarca fon sağlandı.

Anahtar sonuçlar

Plaseboya ya da tedavi verilmemesine kıyasla DDAVP, erişkin kalp cerrahisinde nakledilen kan miktarını hafifçe azaltabiliyor. DDAVP çocuk kalp cerrahisinde, kemik eklem, büyük damar ve karaciğer ameliyatlarında nakledilen kan miktarına az etki gösterebilir ya da etki göstermez.

Kan nakledilen toplam hasta sayısına muhtemelen etkisi az ya da hiç yok.

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan DDAVP’nin toplam kan kaybını azalttığı ya da artırdığı belirsiz. Ölüm, kalp krizi veya felç riskine etkisi de çok az ya da hiç yok.

Antiplatelet tedavi aldığı için kanamaya daha eğilimli hastalarda DDAVP nakledilen toplam eritrosit miktarında ve toplam kan kaybında azalma sağlayabilir. Eritrosit nakledilen hasta sayısında az bir farka neden olur ya da hiç olmaz. Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan ölüm, kalp krizi ya da felç riskini artırdığı ya da azalttığı belirsiz.

DDAVP nakledilen kan miktarını ve toplam kan kaybını azaltmada traneksamik aside kıyasla daha az etkili olabiliyor. Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan DDAVP’nin kan nakli alan veya ölüm, kalp krizi ya da felç olan hasta sayısını artırdığı ya da azalttığı belirsiz.

DDAVP kan nakli alan hasta sayısını aprotinine kıyasla muhtemelen artırıyor. Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan kalp krizi ya da felç riskini artırdığı ya da azalttığı belirsiz. DDAVP’yi aprotinine karşı kıyaslayan araştırmalarda nakledilen kan miktarı, toplam kan kaybı ya da ölüm riski raporlanmadı.

65 araştırmanın hiç birinde yaşam kalitesi değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Üstteki sonuç ölçütleri için kanıt kalitesine çok düşükten ortaya kadar değer biçtik. Çoğu araştırmada kayırma hatası riskinin yüksek olarak değerlendirdik ve sonuçlarında tutarsızlık ve belirsizlik bulduk.

Karar

Hastalar DDAVP veya plaseboyla tedavi edildiğinde kan naklinde ve kaybında görülen farklar genel olarak küçük ve klinik olarak önemli olma ihimali düşük. Antiplatelet tedavi alanlar gibi kanamaya eğilimli hastaların DDAVP’den daha fazla fayda görmesi mümkün. DDAVP traneksamik asit ya da aprotininle az sayıda çalışmada kıyaslandı; bu nedenle bu ilaçlardan daha iyi ya da kötü olduğundan şüpheliyiz.

Kaynak

Desborough MJ, Oakland K, Brierley C, Bennett S, Doree C, Trivella M, Hopewell S, Stanworth SJ, Estcourt LJ. Desmopressin use for minimising perioperative blood transfusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD001884. DOI: 10.1002/14651858.CD001884.pub3

Orijinal özet için: Ameliyatta Dezmopressin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar