Ayak Tırnağında Mantar Enfeksiyonu İçin En İyi Tedavi Hangisi?


Foto: KTesh / Flickr

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Her yaştan hastada, onikomikoz denen ayak tırnağı mantarına şifa sağlamada ağızdan en az 6 hafta süreyle alınan hangi ilaçların en etkili olduğunu anlamayı hedefledik. İlaçlar birbirine ya da plaseboya karşı kıyaslandı.

Arka plan

Ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonu olağan görülen, komplikasyon riski ve sağlık riskleri düşük bir hastalık. Ancak şiddetli olgular normal günlük aktiviteleri etkileyebilir.

Ağızdan alınan ilaçlar hastalığı topikal tedaviden daha hızlı ve etkin tedavi eder görünüyor. Tedavide kullanılan üç ana antifungal ilaç var: Griseofulvin, azol grubundan çeşitli ilaçlar (itrakonazol, flukonazol, albakonazol, posakonazol, ravukonazol) ve terbinafin.

Derlememizde aşağıdaki sonuç ölçütleri değerlendirildi

1. Tedaviden sonra tırnak normal görünüyor mu (klinik şifa)?

2. Mikroskop incelemesinde tırnak mantardan kurtulmuş mu (mikolojik şifa)?

Çalışma özellikleri

Her iki cinsten toplam 10 200 katılımcıyla yapılan 48 araştırmayı derledik. Çalışmaların katılımcıları çoğunda 18 yaş üstünde ve yaş ortalaması 36 – 68 arasındaydı. Çoğu çalışma ABD ve Avrupa’nın ayaktan dermatoloji kliniklerinde yapıldı. Katılımcılarda çoğunlukla ayak tırnağı altında mantar enfeksiyonu vardı. Az sayıda çalışmaya diyabetik hastalar gibi spesifik grup katılımcı alındı. Bir çalışma dışında tümüne keratini sindiren mantar olan dermatofitler neden oldu. Çalışma süreleri 4 ayla 2 yıl arasında, en uzunları 12 – 15 ay arasındaydı.

Anahtar sonuçlar

Kanıtlar 2016 Ekimine kadar güncel.

Gerek terbinafin gerekse azollerin tırnakta klinik ve mikolojik şifa sağlayabilmede plaseboya kıyasla daha etkili olduğuna dair yüksek kalitede kanıt bulundu. Terbinafin ya da azoller enfeksiyon nüksünü de plaseboya göre önleyebiliyor (düşük kalitede kanıt).

Her iki ilacın da plaseboyla kıyaslanmasında bildirilen ters olay riskinde muhtemelen anlamlı fark yoktu (orta kalitede kanıt). Bu ilaçlarla tedavi edilen hastalarda en sık görülen ters olaylar mide problemleri ve baş ağrısı oldu.

Tırnaklarda görünüm ve mantar enfeksiyonu anlamında şifa sağlamada azollere kıyasla terbinafinin muhtemelen daha etkili olduğunu bulduk (orta kalitede kanıt). Her iki tedaviyle de yan etki riski muhtemelen aynıydı (orta kalitede kanıt). Her iki grupta da en sık rastlanan ters olaylar baş ağrısı, viral enfeksiyon ve döküntüydü. Nüks oranlarında fark bulunmadı (düşük kalitede kanıt).

Üçüncü tip tedavi olan griseofulvin görünüm ve enfeksiyon anlamında tırnaklara şifa sağlamada muhtemelen azol ilaçlar kadar etkiliydi (orta kalitede kanıt), ancak aynı sonuç ölçütlerinde terbinafinden daha az etkili olabilir (düşük kalitede kanıt).

Griseofulvin diğer iki tedaviden daha fazla yan etkiye neden oldu, kanıtlar azollere karşı kıyaslamada orta, terbinafine karşı düşük kalitede. Her iki grupta da en olağan görülen yan etkiler mide problemleri ve bulantıydı. Nüks oranında griseofulvinin azollere kıyasla etkisi hakkında şüpheliyiz, terbinafinle griseofulvini kıyaslayan çalışmalarda bu sonuç ölçütü değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Şifayla ilgili primer sonuç ölçütlerine dair kanıtlar yüksekle orta kalitede, griseofulvin terbinafin kıyaslamasında düşük kalitede, terbinafin+azol kombinasyonuyla sade terbinafin kıyaslamasında çok düşük kalitede.

Yan etkiler için kanıt kalitesi genel olarak orta, ancak bu sonuç için iki kıyaslamada kanıt az.

Tüm kıyaslamalarda nüks oranı ölçülmedi ve mevcut kanıtlar düşük ya da çok düşük kalitede. Çalışmalarda katılımcı yaşam kalitesi raporlanmadı. Çok çalışmada tasarımla ilgili problemler vardı; genellikle katılımcının hangi tedaviyi alacağına nasıl karar verildiği ve katılımcının tedavi grubu yerleşiminden habersiz olduğunun güvenceye alınıp alınmadığı belirsizdi. Çoğu çalışmada plasebo kullanılmadı.

Kaynak

Kreijkamp-Kaspers S, Hawke K, Guo L, Kerin G, Bell-Syer SEM, Magin P, Bell-Syer SV, van Driel ML. Oral antifungal medication for toenail onychomycosis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD010031. DOI: 10.1002/14651858.CD010031.pub2

Orijinal özet için: Tırnak Mantarı Tedavileri

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv