Bası Yaralarının Tedavisinde Hangi Pansuman Veya Topikal İlaçlar En Etkili

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bası yaralarının iyileşmesinde pansuman veya merhem, krem ve jel şeklindeki topikal ilaçların etkisine dair kanıtları derledik. Kullanımda bulunan çok çeşitli pansuman ve topikal ilaçların hangisinin en etkili olduğunu anlamayı hedefledik.

Arka plan

Bası yaraları yatak yaraları ya da dekubitus ülserleri olarak da bilinir, cilt ve bazen cilt altındaki dokuları da tutabilen yaralardır. Ağrılı olabilir, enfekte olabilir ve kişinin yaşam kalitesini etkiler. Yaşlılar, kısa ya da uzun vadeli tıbbi nedenlerle hareketleri kısıtlanmış veya omurilik yaralanması olan insanlar risk altındadır. 2004 yılında Birleşik Krallıkta bası yaralanmalarının toplam yıllık tedavi masrafı 1.4 – 2.1 milyar pound olarak hesaplandı, bu da toplam Ulusal Sağlık Hizmetleri harcamalarının %4’üne eşdeğer bulunuyor.

Bası yaralarını iyileştirmek için merhem, krem ya da jel gibi topikal ajanlar uygulanır, pansumanla kapatılarak ya da kapatılmadan bırakılır. Bu tedavilerden bazıları araştırmalarda birbirine karşı kıyaslandı. Farklı tedavi sonuçlarını güvenilir bir yolla birleştirmek için tüm araştırma sonuçları bir araya getirmek amacıyla bir ağ meta analizi yaptık Tüm tedavi seçeneklerini kıyaslayan bu yöntemin baskı yaralarını iyileştirmede en iyi tedaviyi anlamamıza yardım edeceğini umuyoruz.

Çalışma özellikleri

2016 Haziranında bası yaralarının tedavisinde pansumanlar ve topikal ajanların kullanımını araştıran ve tam yara iyileşmesi sonuçlarını bildiren randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 2947 katılımcıyla yapılan 51 araştırma bulundu. Çalışmaların 2127 katılımcılı ve 21 farklı tedaviyi kıyaslayan 39’unun sonuçlarının meta analizle birleştirilmesi mümkün oldu. Çalışmalardaki katılımcıların çoğunluğunu yaşlılar oluştururken 3 araştırmaya omurilik yaralanması olan hastalar alındı.

Anahtar sonuçlar

Bulduğumuz araştırmalarda genel olarak katılımcı sayıları az ve sonuçlar kesin değildi. Bu problem meta analize de yansıdı ve bulguları belirsizleştirdi. Sonuçta bir pansuman ya da topikal ilacın diğerlerinden daha iyi olup olmadığı belirsiz kaldı.

Ferdi kıyaslamalarla ilgili bazı bulgular biraz daha güvenilir olabilir. Proteaz değiştirici pansumanlar, köpüklü pansumanlar veya kollagenaz merhemleri yara iyileşmesinde gaz pansumandan daha iyi olabilir; ancak tedavi seçimlerinde yeterli bir rehber olabilmek için bu kanıtlar dahi yeterince kesin değil.

Kanıtların kesinliği

Kanıtların kesinliğine düşük ya da çok düşük değer biçtik. Bundan sonraki aşama bası yaralarını en iyi hangi pansuman ya da topikal ajanların iyileştirebileceğini görmek için daha fazla araştırma yapmak olabilir.

Bu basit dilli özet 2016 Temmuzuna kadar günceldir.

Kaynak

Westby MJ, Dumville JC, Soares MO, Stubbs N, Norman G. Dressings and topical agents for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011947. DOI: 10.1002/14651858.CD011947.pub2

Orijinal özet için: Bası Yaraları Köpük Pansuman

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv