Kadında İdrar Kaçırmaya Karşı İğneyle Süspansiyon Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Stres altında idrar kaçırma öksürürken, gülerken hapşırırken ya da egzersiz esnasında görülür. Buna mesaneyi kaldıran kasların hasarı neden olabilir. Erişkin kadınların üçte bir kadarı idrar kaçırabilir ve bunların üçte birinde de sorun ameliyat gerektirecek kadar kötü olabilir.

Pelvis tabanı kas egzersizleri veya ilaçlar gibi cerrahi dışı yöntemler işe yaramadığında bazen idrar sızmasını durdurmak için mesane boynunu kaldırmak ve desteklemek amacıyla ameliyata başvurulur. İğneyle süspansiyonda vagina ve karın duvarı arasına dikiş atılarak bağlanır.

Çalışma özellikleri

Derleme için 6 farklı tip iğneli süspansiyon girişimi yapılan toplam 375 kadınla yapılan 10 araştırma bulundu. Araştırmaların çoğu küçük ve düşük kaliteliydi, bu da sonuçların güvenilirliğini düşürdü.

Anahtar sonuçlar

Kolpo-süspansiyon gibi abdominal girişimlerle iğneli süspansiyona göre daha fazla kadın şifa buldu (sırasıyla %84 ve %71); bu hastalara daha önce inkontinens ameliyatı yapılmamıştı. Komplikasyonlar hakkında veya diğer operasyonlara kıyasla iğneli süspansiyon hakkında yeterli kanıt bulunmadı. İğneli süspansiyon pelvis tabanı kas egzersizleri ya da ilaçlar gibi konservatif tedavilere karşı kıyaslanmadı.

Özetle idrar kaçırmada iğneli süspansiyon ameliyatı abdominal cerrahiden daha az etkili görünüyor ve başka tedavilere karşı kıyaslamak için yeterli kanıt bulunmuyor.

Kaynak

Glazener CMA, Cooper K, Mashayekhi A. Bladder neck needle suspension for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD003636. DOI: 10.1002/14651858.CD003636.pub4

Orijinal özet için: İnkontinenste İğneli Süspansiyon

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv