Kadında İdrar Kaçırmaya Karşı Tek İnsizyonlu Sling Ameliyatı

Cochrane derleme özeti

Stres altında idrar kaçırma tüm dünyadaki üç kadından birini etkileyen olağan bir durumdur. Genellikle, idrarın tutulmasını sağlayan, idrar yolunu (üretra) destekleyen kaslar ya da mesane tabanındaki sfinkter kasın zayıflamasına bağlıdır. Vaginal doğum yapan kadınlarda veya başka nedenlerle pelvis tabanı kaslarında zayıflık olan kadınlarda daha sık görülür.

Tarihsel olarak bu kadınların tedavisinde çok çeşitli ameliyatlar yapıldı. Son 10 yılda kabul edilen standart teknik müd-üretral sling ameliyatı olup bunda doğrudan üretra altına yapay bir bant ya da meş yerleştirilip kasıktaki ya da pubis kemiğinin hemen üstündeki komşu dokulara çapalanır. Sık kullanılan bu tip sling örnekleri gerilimsiz vaginal bantlar ve transobturator bantlardır. Bu ameliyatlar genellikle oldukça başarılı olup oranlar %80 - %90’lara yaklaşabiliyor. Ancak mesane hasarı, iyileşme döneminde bandın üretrayı erozyonu ve uylukta/kasıkta kronik ağrı gibi rahatsız edici ve bazen de tehlikeli olabilen ciddi yan etkileri olduğu gösterildi.

Etkinliği kaybetmeden yan etkilerin bir kısmını giderebilmek için ‘tek insizyon sling’ ya da ‘mini sling’ denen yeni nesil slingler geliştirildi ve bu derlemenin konusunu teşkil ediyor. Bunlar standart mid-üretral slinglere göre daha kısa tasarlandı ve dokulara eskileri kadar penetre olmuyor. Bu yüzden daha az etkili olmadıkları gibi daha az yan etkiye neden olacakları düşünülüyor. Tek insizyon sling örnekleri TVT-Secur, MiniArc, Ajust ve Needleless slinglerdir.

Tek insizyon slingleri başka tedavilere karşı, özellikle mid-üretral slinglere karşı kıyaslayan tüm çalışmaları aradık. Toplam 3290 katılımcıyla yapılan 31 araştırma belirledik. Tümünde de tek insizyon slingler mid üretral slinglere ya da birbirine karşı kıyaslandı. Kanıt kalitesi genel olarak ortaydı.

Tek tek mini slinglerin işlev yollarında göze çarpmayan farklar bulduk ve bazen kıyaslamaları güçleştirdi. TVT-Secur, standart mid-üretral slinglere kıyasla inkontinens kontrolünün daha zayıf ve yan etki oranının daha yüksek olduğu tutarlı olarak gösterilen spesifik bir sling. Halen klinik kullanımdan çekildi.

Bu derlemeye alınabilecek çoğu araştırmada TVT-Secur değerlendirildiğinden diğer tek insizyon slingleri standart mid-üretral slinglerle kıyaslayan araştırmalar anlamlı bir kıyaslama yapabilmek için çok az. Tek insizyon slinglerin takılmasının daha hızlı olup daha az postop ağrıya neden olabildiğini gösteren biraz kanıt var. Ancak diğer mini slinglerin gerçekten de standart mid-üretral slingler kadar iyi veya daha güvenli olup olmadığını yeterince değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Nambiar A, Cody JD, Jeffery ST, Aluko P. Single-incision sling operations for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD008709. DOI: 10.1002/14651858.CD008709.pub3

Orijinal özet için: Yeni Mini Slingler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv