Kalıtsal Kolesterol Yüksekliği Olan Çocuklarda Statin

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kalıtsal kolesterol yüksekliği olan çocuklarda statinlerin etkinliğine dair kanıtları derledik.

Arka plan

Ailevi hiperkolesterolemi kalıtsal bir hastalıktır. Bu insanlarda, özellikle erkeklerde damar hastalıkları olağandan daha erken yaşta görülüyor. Bu nedenle kan kolesterolünü düşürmek için çocuklukta başlanan tedavi yaşam boyu sürer. Ailevi hiperkolesterolemisi olan çocuklarda ana tedavi seçeneğini diyet oluşturuyor. Kolestiramin ya da kolestipol gibi ilaçlar etkin olarak kullanıldı ancak nahoş tatları nedeniyle toleransları düşük ve tedavi planları sürdürülemiyor. Çocuklarda statin tedavisinin öne çıkmasıyla tedavi iyileşti.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 20 Şubat 2017 tarihine kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derlememize, heterozigot ailevi hiperkolesterolemisi olan 4 – 18 yaş arası toplam 1177 çocuk katılımcıyla yapılan 9 araştırma dâhil edildi. Araştırmalarda çeşitli statin tedavileri plaseboya karşı randomize kıyaslandı. Araştırmalar 12 – 104 hafta arasında sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Genel olarak müdahale ve izlem süresi düşüktü (meya 24 hafta; 6 hafta 2 yıl arası). Statinler ortalama LDL kolesterol konsantrasyonunu tüm ölçüm zamanlarında düşürdü (orta kalitede kanıt).

Karaciğer enzimleri AST ve ALT ve kas enzimi kreatin kinaz, izlem ölçüm zamanlarında plasebo grubundan fark göstermedi (düşük kalitede kanıt). Miyopati ve yan etki riski iki grupta da çok düşük ve benzerdi (düşük kalitede kanıt).

Simvastatin ve pravastatinin yüksek kolesterol düzeyinin tipik olarak etkilediği iki büyük kan damarına pozitif etki sağladığı gösterildi (düşük kalitede kanıt).

Kanıt kalitesi

Çalışmalarda körleme yapılmadı. İki çalışmada randomizasyon net olarak ifade edildi ancak kalan 7’sinde net olarak açıklanmadı. Araştırmacıların katılımcıların hangi grupta olduğundan haberli olup olmadığı ve seçici raporlama olup olmadığı bilgisi eksikti, ancak ihtimali çok azdı. Sonuç olarak tüm çalışmaların iyi yürütülmüş göründüğü söylenebilir ve yukarıda bildirdiğimiz faktörlerin sonuçları olumsuz yönde etkilediğini düşünmüyoruz. Kanıt kalitesi LDL düşmesi için orta, karotis duvar kalınlığı, büyüme ve gelişmede değişim, karaciğer işlev bozukluğu, miyopati ve damar endotel işlevinde değişim için düşüktü.

Kaynak

Vuorio A, Kuoppala J, Kovanen PT, Humphries SE, Tonstad S, Wiegman A, Drogari E, Ramaswami U. Statins for children with familial hypercholesterolemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD006401. DOI: 10.1002/14651858.CD006401.pub4

Orijinal özet için: Çocuklarda Statin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv