Nöropatik Ağrı Tedavisinde Tramadol

Cochrane derleme özeti

Oral tramadolün orta ya da şiddetli nöropatik ağrılı hastalarda ağrıya önemli bir faydalı etkisi olduğuna dair düşük kalitede kanıt bulduk.

Arka plan

Nöropatik ağrı kendiliğinden ya da anormal olarak hasar görmüş sinirlerden kaynaklanır. Hasarlı dokulardan sağlıklı sinirlerle iletilen ağrıdan farklıdır ve bu ağrıda kullanılandan farklı ilaçlarla tedavi edilir.

Nöropatik ağrıda bazen opioid ağrı kesiciler (morfin benzeri) kullanılır. Morfin bitkilerden elde edilir ancak çoğu opioid ilaçlar laboratuarda üretilir. Tramadol da laboratuarda sentez edilen bir ilaç.

Çalışma özellikleri

2017 Ocak ayında erişkinlerde nöropatik ağrı tedavisinde tramadolü kullanılan klinik araştırmaları taradık. Toplam 438 katılımcıda tramadolü plaseboyla kıyaslayan 6 araştırma derleme kriterlerini karşıladı. Çalışma süreleri 4 – 6 hafta arasındaydı. İlgilendiğimiz sonuç ölçütleri tümünde raporlanmadı.

İyi sonuç ölçütü olarak hastada iyi düzeyde ağrı giderme sağlanması ve yan etkiler tedavi bırakmaya neden olmadan ilacın alımının sürdürülebilmesi seçildi.

Anahtar sonuçlar

Üç küçük araştırmada bazı hastalarda ağrının yarı kadar ya da daha fazla azaldığı raporlandı. Yarı kadar ya da daha fazla ağrı azalması tramadolle 10 hastadan 5’inde plaseboyla 3’ünde sağlandı.

Yan etkiler tramadolle 10 hastadan 6’sında görülürken plaseboyla 3’ünde görüldü; plasebo alan hastalardan hemen hiçbiri tedaviyi bırakmadı ancak tramadol kullanan 10 hastadan 2’si tedaviyi bıraktı.

Kanıt kalitesi

Kanıtlar çoğunlukla düşük ya da çok düşük kalitedeydi. Bu durum, araştırmanın güvenilir bir etki ihtimali göstermediği ve gerçek etkinin analizlerin gösterdiği etkiden farklı olma ihtimalinin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu derlemedekiler gibi küçük araştırmalar tedavi sonuçlarını; daha büyük ve kaliteli araştırmalarda bulunan etkiye kıyasla daha fazla hesaplama eğilimi gösterir. Aşırı iyimser sonuçlara yol açabilecek başka problemler de vardı. Düşük kalitede kanıtlar ve önemli bir fayda olmaması nedeniyle nöropatik ağrı tedavisinde tramadolün faydalı olup olmadığını anlamak için daha büyük yeni araştırmalar yapılmasına gerek var.

Kaynak

Duehmke R, Derry S, Wiffen PJ, Bell RF, Aldington D, Moore R. Tramadol for neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD003726. DOI: 10.1002/14651858.CD003726.pub4

Orijinal özet için: Nöropatik Ağrıda Tramadol

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar