Diyabetik Ayak Ülserlerinde Topikal Antimikrobik Ajanlar


Diyabetik hastada ayak gangreni. / Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Topikal antimikrobik ajanların diyabetik hastalarda ayak enfeksiyonunu önleyebileceği ya da tedavi edebileceğine dair kanıtları derledik. Bu ilaçların hem enfekte hem de enfekte olmayan yaraların iyileşmesine yardımı olup olmadığı ve enfekte olmayı önleyip önlemediğini anlamaya çalıştık.

Arka plan

Diyabetik hastalarda ayak ülseri gelişme riski yüksektir. Bu yaralar rahatsızlık ve ağrı yapabilir ve sıklıkla enfekte olur. İyileşmeyen ülserler ayağın kısmen ya da tamamen kesilmesine hatta alt bacağın kesilmesine neden olabilir. Bazen diyabetik ülserlerin tedavisinde bakterileri öldüren ya da üremesini önleyen antiseptikler ve antibiyotikler gibi antimikrobik ajanlar kullanılır. Antimikrobikler ya enfekte yarada enfeksiyonu geriletmek ve iyileşmeye yardım etmek ya da enfekte olmayan yarada enfeksiyonu önlemek için kullanılabilir. Bu olgularda antimikrobik tedavilerin etkili olup olmadığı; hangi tedavinin en etkili olduğu ve tedavi edilenlerde zararlı bir etki olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Çalışma özellikleri

2016 Ağustosunda diyabetli hastaların ayaklarındaki ülserler ya da başka açık yaralarda herhangi bir antimikrobik tedaviyi değerlendiren randomize kontrollü çalışmaları aradık. Toplam 2310 üzerinde katılımcıyla yapılan 22 araştırma bulduk. Çalışmalardaki katılımcı sayısı 4 ile 317 arasında, izlem süreleriyse 4 – 24 hafta arasındaydı. Bazı araştırmalara enfekte bazılarına da enfekte olmayan ülserli katılımcılar alındı. Araştırmalarda çeşitli antimikrobik pansumanlar, solüsyonlar, jeller, krem ve merhemler kullanıldı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmaların çoğunda önemli bilgiler raporlanmadı, bu da sonuçların güvenilirliğinin şüpheli olduğu anlamına geliyor. Toplam 945 katılımcılı 5 araştırmanın sonuçları bazı tip antimikrobik pansumanların kullanımının orta vadeli izlemde (4 – 24 hafta) iyileşen ülser sayısını antimikrobik olmayan pansumanlara kıyasla artırabildiğini gösteriyor (düşük kesinlikte kanıt).

Bilgilerin kısıtlı olması nedeniyle tedavilerin yara enfeksiyonunu önleme ya da iyileştirmedeki etkinliğini değerlendiremedik.

837 katılımcıyla yapılan 4 araştırmada ağızdan ya da enjeksiyonla verilen sistemik antibiyotikler lokâl tedaviyle kıyaslandı. Bu araştırmalar iyileşme ya da enfeksiyon üzerine veri sağlamadı, ancak yan etkilerde fark olmadığı görüldü (orta kalitede kanıt).

Kanıt kalitesi

Araştırmadan sağlanan kanıtların toplam kesinliği diyabetik hastalarda ayak ülserlerinin tedavisinde topikal antimikrobik tedavilerin fayda veya zararlarından emin olabilmemiz için çok düşük. Bu alanda daha büyük ve daha iyi tasarımlı daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Dumville JC, Lipsky BA, Hoey C, Cruciani M, Fiscon M, Xia J. Topical antimicrobial agents for treating foot ulcers in people with diabetes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD011038. DOI: 10.1002/14651858.CD011038.pub2

Orijinal özet için: Diyabetik Ülserde Antimikrobik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv