Siroz Ve Hepatik Ensefalopatide Flumazenil

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hepatik ensefalopati

Siroz karaciğerin kronik hastalığıdır. Sirozlu hastalarda karaciğer ensefalopatisi gelişerek beyin işlevleri bozulabilir. Bazı hastalarda beyin işlevlerinde bozulmanın açık klinik özellikleri görülür; bunlar kısa süreli olabilir ya da uzun süreler devam edebilir. Bazı hastalarda beyin işlevi test edildiğinde dikkat ve karmaşık işleri yapabilmede bozulma gibi açık klinik belirtiler yoktur (minimal hepatik ensefalopati). Hastalarda karaciğer ensefalopatisinin gelişme nedenleri karmaşıktır ancak sinir hücrelerinin iletişimini sağlayan beyin nörotransmitterlerinin bir rolü olabilir. Bunlardan biri olan gama amino butirik asit (GABA) beyin aktivitesini yavaşlatma veya inhibisyonundan sorumludur ve özellikle önemli bir rol oynadığı düşünülür.

Flumazenil

Flumazenil beyindeki GABA reseptörleri üzerinde etki değiştirici eylem gösteren bir ilaç olup bu hastalara fayda sağlayabilir. Damar içi yoldan verilmesi gerekir ve kandaki etkisi birkaç saatten fazla sürmez.

Derleme sorusu

Flumazenili plaseboya ya da spesifik bir müdahale yapılmamasına karşı kıyaslayan randomize kontrollü çalışmaları derleyerek bu ilacın sirozlu hastalarda karaciğer ensefalopatisi tedavisinde kullanımını araştırdık.

Araştırma tarihi

Tıbbi veri tabanları 2017 Mayısına kadar tarandı.

Fon kaynakları

Derlenen çalışmalardan 5’i ilaç şirketlerinden fon sağladı.

Çalışma özellikleri

Toplam 867 katılımcıyla yapılan 14 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Tümünde de İV flumazenil infüzyonu plaseboyla kıyaslandı. Tedaviler 10 dakikayla 72 saat arasında sürdürüldü. 10 araştırmaya açık, 3’üne minimal karaciğer ensefalopatili ve 2 çalışmaya karışık hastalar alındı.

Anahtar sonuçlar

Analizler plaseboya kıyasla flumazenilin tüm nedenlerden ölümlere etkisinin olmadığın gösterdi. Flumazenil alan hastalarda ensefalopatiden toparlanma ihtimali plasebodan daha fazlaydı. Ciddi yan etkiler hakkında az bilgi bulundu.

Kanıt kalitesi

Toplam olarak flumazenilin karaciğer ensefalopatisine etkisine dair kanıtlar düşük kalitedeydi; sadece bir RKA’da kayırma hatası riski düşüktü.

Kaynak

Goh E, Andersen ML, Morgan MY, Gluud L. Flumazenil versus placebo or no intervention for people with cirrhosis and hepatic encephalopathy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD002798. DOI: 10.1002/14651858.CD002798.pub3

Orijinal özet için: Sirozda Flumazenil

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv