Gebelik Diyabeti İçin Farklı Kurumlarda, Evrensel ve Seçici Taramalar

Cochrane derleme özeti

Konu

Gebelik diyabeti (GSM) için tüm gebeleri veya sadece riskli olanları taramanın etkileri nedir? Taramaların farklı kurumlarca yapılmasının etkisi nedir?

Bu derleme 2010 yılında yapılan ve 2014 yılında güncellenen derlemenin yeni güncellemesidir.

Önemi

GDM gebelikte gelişen bir diyabet türü olup anne ve bebeklerde komplikasyon riskini artırır. Bu kadınlarda pre-eklampsi ve sezaryen gerekleri artar. Bebeklerde gestasyonel yaşa göre iri olma ya da doğumda hipoglisemi olma ihtimali vardır. GDM doğum sonrasında düzelse de anneler ve bebeklerde ileride tip 2 diyabet olma riski vardır.

GDM’nin tedavi edilmesi sağlıkla ilgili sonuçları iyileştirir. Gebeler genellikle kendisinde GDM olduğunu fark etmez. Bu nedenle kadınların GDM için taranması sonuçları iyileştirir Taramalarda iki ana yaklaşım vardır, tüm kadınların tarandığı evrensel tarama ve sadece riskli kadınların tarandığı “seçici” ya da “risk faktörüne” dayalı tarama. GDM risk faktörleri arasında belli etnisitelerden olmak, yaşlı olmak, fazla kilolu olmak, eskiden iri bebek doğurmak ya da ailede GDM veya tip 2 diyabet öyküsü olmasıdır. GDM taramaları, örneğin genel tıp klinikleri ya da hastaneler gibi farklı aşama ya da nitelikte kurumlarda yapılabilir. Taramanın anneler ve bebekleri için en iyi sonuçları sağlayan ideal metodu hala belirsiz.

Araştırma ve bulgular

Kanıtları 2017 Ocağına kadar taradık ve toplam 4523 gebe katılımcıyla yapılan 2 araştırmayı derledik. İki araştırma da İrlanda’da yapıldı ve kayırma hatası riski ortaydı. Araştırmalarda farklı müdahale ve kıyaslamalar incelendiğinden sonuçlarını kombine edemedik. Birinde evrensel tarama risk faktörüne dayalı taramayla kıyaslandı. Diğerinde birinci basamakta tarama hastanede taramayla kıyaslandı.

3152 katılımcıdan bilgi sağlayan 1 araştırmada, evrensel tarama yapılan kadınlarda seçici taramaya göre daha fazla GDM tanısı kondu (düşük kalitede kanıt). Araştırmada anneyle ilgili olarak; gebelikte hipertansiyon, sezaryenle doğumlar, perine travmaları, gebelikte kilo alımı, doğum sonrası depresyonu ve tipi 2 diyabet gibi sonuçlar raporlanmadı. Bebeklerle ilgili olarak da gestasyonel yaşına göre iri doğma, perinatal ölümler, ölüm ya da ciddi komplikasyonlar, hipoglisemi ve çocukluk veya erişkinlikte şişmanlık, tip 2 diyabet ve malûliyet raporlanmadı.

İkinci araştırmada toplam 690 kadından bilgi sağlandı, birinci basamak genel klinikte yapılan taramayla hastanede yapılan taramalar, GDM tanısı konan kadın sayısında, hipertansiyon, pre eklempsi ve sezaryen olanların sayısında net fark yaratmadı (tümü için de düşük kalitede kanıt). Bu araştırmada perine travması gebelikte kilo alımı, doğum sonrası depresyon veya tip 2 diyabet raporlanmadı.

Hastanede ya da genel tıp kliniğinde yapılan tarama bebekler açısından; gestasyonel yaşına göre iri bebek sayısı (düşük kalitede kanıt) ve perinatal ölümler, ölüm ya da ciddi hastalık (düşük kalitede kanıt) veya hipoglisemili (çok düşük kalitede kanıt) bebek sayısında net fark getirmedi. Çalışmada çocukluk ya da erişkinlikte şişmanlık, tip 2 diyabet ve malûliyetler raporlanmadı.

Sonuçların anlamı

Farklı risk profillerine dayanan veya farklı kurumlarda yapılan GDM taramalarının kadınlar ve bebekleri üzerindeki etkileri hakkında yol gösterecek yeterli kanıt bulunmuyor. Anneler ve bebekler için önemli kısa ve uzun vadeli sonuçları araştıran, büyük ve iyi tasarımlı daha başka randomize kontrollü araştırmaların yapılması gerekir.

Kaynak

Tieu J, McPhee AJ, Crowther CA, Middleton P, Shepherd E. Screening for gestational diabetes mellitus based on different risk profiles and settings for improving maternal and infant health. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD007222. DOI: 10.1002/14651858.CD007222.pub4

Orijinal özet için: Gebelik Diyabeti Taramaları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv