Gestasyonel Diyabetli Gebelerde Egzersiz Anne Ve Bebekle İlgili Sonuçları İyileştirebilir mi?

Cochrane derleme özeti

Konu

Daha önce hem önceden şekeri olan hem de gebelik diyabeti olan kadınlarda egzersizin etkileriyle ilgili bir Cochrane derlemesi yayınlandı. Şimdi bu derleme “gebelik diyabeti olan kadınlarda egzersiz” (bu derleme) ve “önceden diyabetik olan gebelerde egzersiz” şeklinde ikiye bölündü.

Bu iki sistematik derlemenin arka plan, metot ve sonuç ölçütleri benzer. Gebelik diyabetinin (GDM) gerek anne gerekse bebek için hem kısa hem de uzun vadeli komplikasyonları var. GDM’li annelerde gebelikte hipertansiyon veya pre-eklampsi gelişimi, doğum indükleme, sezaryenle doğum ve perine travması yaşama ihtimali yüksektir. Uzun vadede, GDM’li kadınların yarıya yakınında tip 2 diyabet gelişir. Bebeklerinde gestasyonel yaşa göre iri olma, doğum yaralanması yaşama ve yeni doğan yoğun bakım ünitesine yatış riskleri yüksektir. Çocuklukta ve ileri yaşlarda metabolik sendrom gelişme ihtimali de yüksektir.

Konunun önemi

Egzersiz kan şeker düzeyini kontrole ve anne ve bebek için muhtemel sağlıkla ilgili uzun vadeli faydalar sağlayacak sonuçları iyileştirmeye yardım edebilir. Bu derlemedeki fiziksel aktiviteler, vücut zindeliğini artırmak için yapılan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan vücut hareketleridir.

Kanıtlar

2016 Ağustosunda randomize kontrollü çalışmalardaki kanıtları aradık. Toplam 638 gebeyle yapılan 11 araştırma belirledik. Araştırmalar orta ve yüksek gelirli ülkelerde yapıldı. Bu çalışmalarda yürütümle ilgili bilgiler eksik olduğundan genel kayırma hatası riskinin belirsiz olduğu yargısına vardık. GRADE kullanılarak yapılan değerlendirmede, sağlanan kanıtların kalitesi yüksekle düşük arasında yer aldı. Kalitenin düşürülmesinin ana nedeni kayırma hatası riski ve etki boyutlarının belirsizliği, olay oranlarının azlığı ve katılımcı sayısının düşük olmasıydı.

Anneler için egzersiz, gebelikte hipertansif bozukluk ölçüsü olarak pre-eklampsi riskini azaltamadı (2 araştırma, 48 kadın, düşük kalitede kanıt); sezaryen riskini azaltmadı (5 araştırma, 316 kadın, orta kalitede kanıt); veya doğum indüksiyonu riskini artırmadı (1 araştırma, 40 kadın, düşük kalitede kanıt).

İzlemde, egzersiz ve kontrol gruplarındaki kadınlarda vücut kitle indeksleri benzerdi (3 araştırma, 254 kadın, yüksek kalitede kanıt).

Egzersizle birlikte açlık kan şekeri (4 araştırma) ve tokluk kan şekeri (3 araştırma) düzeyleri daha düşüktü ancak farklı çalışmalar arasında etki boyutları değişkendi.

Egzersiz programları çalışmalar arasında süreleri ve denetim altında olup olmadığı açısından değişkendi. Derlenen çalışmaların hiç birinde perine travması, postnatal depresyon ve tip 2 diyabet gelişimi raporlanmadı.

Bebeklerde; perinatal ölüm olmadı (1 araştırma, 19 bebek, düşük kalitede kanıt) ve sağlıkta bozulma (2 araştırma, 169 bebek, orta kalitede kanıt) ve kan şekerinde düşme riskinde bir fark kanıtı bulunmadı (1 araştırma, 34 bebek, düşük kalitede kanıt). Araştırmaların hiçbirinde gestasyonel yaşına göre büyük olan, çocuklukta ya da erişkinlikte diyabet gelişen bebek sayısı ve çocuklukta ortaya çıkan nöro-duysal malûliyetler raporlanmadı.

Kanıtların anlamı

Egzersizin açlık ve tokluk kan şekeri düzeylerini düşürdüğü görülse de, GDM’li annelerde diğer sonuç ölçütlerinde bir fark bulmadık. Sunulan kanıtlar kadınları egzersiz programına almanın lehinde ya da aleyhinde bir tavsiyede bulunmak için yetersiz.

Egzersiz gebelik esnasında bir fayda sağlamasa da yaşam tarzında sağlanan bu değişimin doğumdan sonra da kalıcı olması ve tip 2 diyabet başlamasını ve uzun vadeli komplikasyonları önlemede fayda sağlaması mümkün. Egzersiz programına katılmak isteyen GDM’li kadınlar, bu seçimlerini bir sağlık profesyoneliyle tartışmak isteyebilir. Bir egzersiz programını diğeriyle ya da bir kontrol grubuyla kıyaslayan ve anne, bebek/çocuk/ve erişkin için bu derlemede listelenen sonuç ölçütlerini hem kısa hem de uzun vadeli olarak raporlayan daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Brown J, Ceysens G, Boulvain M. Exercise for pregnant women with gestational diabetes for improving maternal and fetal outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012202. DOI: 10.1002/14651858.CD012202.pub2

Orijinal özet için: Gebelik Diyabetinde Egzersiz

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv