İşyeri Gürültüsünün Neden Olduğu İşitme Kaybını Önlemede Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme iş yeri gürültüsünün neden olduğu işitme kaybını önlemenin mümkün olup olmadığını bulmayı hedefliyor. Soruyu cevaplamak için konuya ilişkin tüm araştırmalar toplandı ve analiz edildi. Koruyucu önlemleri araştıran 29 araştırma belirlendi.

Anahtar mesajlar

Daha sıkı mevzuat ses düzeyini düşürebiliyor. Kişisel düzeyde, kulaklıklar ve kulak tapaları sese maruziyeti güvenli düzeye indirebiliyor. Ancak kulak tapalarının kulaklara nasıl takılacağına dair talimatlar gerekli. Talimat olmadan bunlar muhtemelen yeterli koruma sağlamıyor. Çalışanlara sese maruziyet konusunda fidbek sağlamak gürültüyü azaltmıyor. Mühendislik çözümleri, işitme korumasına benzer gürültü azalması sağlıyor. Bu mühendislik çözümlerinin daha iyi değerlendirilmesi gerekli.

İşitme kaybı önleme programlarının (İKÖP) etkileri belirsiz. İşitme korumasının, bir programın parçası olarak daha iyi kullanımı muhtemelen fayda sağlıyor ancak işitme kaybına karşı tam bir koruma sağlamıyor. Bu programların daha iyi yürürlüğe konması, daha iyi koruma sağlayabilir.

Çalışma

Milyonlarca çalışan işitme kaybına yol açabilecek gürültüye maruz kalıyor. Derlemede işyerlerinde gürültüyü ya da işitme kaybını azaltmak için kullanılan, mühendislik çözümleri, işitme koruma veya işitme kaybını önleme programların gibi herhangi bir müdahalenin etkisini araştırdık.

Sonuçlar

Ses maruziyetine etki

Mühendislik çözümleri

Bulduğumuz 1 çalışma madencilik endüstrisinde daha sıkı mevzuat uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra gürültü seviyesinin 5 desibel kadar azaldığını gösterdi. Birçok vaka çalışması teknik iyileştirmelerin işyerlerindeki gürültü düzeylerini 20 dB’ye kadar düşürebildiğini gösterse de, bu sonucu daha güvenle gösteren laboratuar dışı kontrollü çalışma bulunmadı

İşitme koruması

Toplam 358 katılımcıyla yapılan 8 araştırmada, işitme koruması, çalışanların gürültüye maruziyetini 20 dB kadar azalttı. Ancak kulak tapaları kullanımı için uygun talimatlar sağlanmadığında, beklenen gürültü zayıflamasının ortalama 9 dB kadar azaldığına dair 2 randomize araştırmadan sağlanan orta kalitede kanıt var.

Gürültüye maruziyete fidbek

Bir araştırmada gürültü maruziyeti için fidbek sağlanması, inşaat işinde gürültü düzeyini değiştirmedi.

İşitme kaybına etki

İşitme korumasının, işitme kaybına uzun dönemdeki etkisi hakkında, toplam 81 220 katılımcıda yapılmış 16 araştırma bulduk

İşitme koruması

Başarılı bir şekilde yürürlüğe sokulmuş İKÖP kullanımı içinde, işitme koruması cihazlarının kullanımıyla birlikte işitme kayıpları azalıyor. Programların; çalışan eğitimi, tek başına odyometri, gürültü izleme veya kişisel ses maruziyetinde fidbek sağlama gibi diğer bileşenleri için net etki bulunmadı. 3242 katılımcıyla yapılan 2 araştırma işitme kaybında kulak tapalarına kıyasla kulaklıklar arasında uzun vadeli etkide fark olmadığı bulundu.

İşitme kaybı önleme programları (İKÖP)

4 araştırma, gürültüye maruz kalmayan işçilere kıyasla, ortalama olarak İKÖP’lerin, işitme kaybı riskini, en azından 85 dB’e maruz kalan işçilerle eşdeğer düzeyin altına düşürmediğini gösteren çok düşük kalitede kanıtlar sağlandı. Başka iki çalışma İKÖP korumasına rağmen işitme kaybı riskinin hala önemli derecede mevcut olduğunu gösterdi. Bunun yanında düşük kaliteli bir çalışma daha sıkı İKÖP’leri çalışanları işitme kaybından koruyabileceğini gösterdi.

Kesin kanıt yokluğunun, etkinlik olmadığının kanıtı olarak yorumlanmaması gerekir. Bu durum daha çok, yapılacak daha fazla çalışmanın vardığımız sonuçları etkilemesinin çok muhtemel olduğu anlamına gelir. Gürültü nedenli işitme kaybını önlemek için özellikle mühendislik kontrolü alanında, daha yüksek kalitede koruma programları, daha yüksek kalitede araştırmalar ve yasal düzenlemelerin daha iyi yürürlüğe konması gerekiyor.

Güncellik

Bu derleme için 2016 Ekimine kadar yayınlanmış araştırmalar tarandı.

Kaynak

Tikka C, Verbeek JH, Kateman E, Morata TC, Dreschler WA, Ferrite S. Interventions to prevent occupational noise-induced hearing loss. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD006396. DOI: 10.1002/14651858.CD006396.pub4

Orijinal özet için: İşyerinde İşitme Kaybı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar