Mide Kanserinden Korunmada Helikobakter Pilori Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Sağlıklı insanlarda H. pylori testi ve enfekte olanların rutin olarak bir antibiyotik kürüyle tedavisi yeni mide kanseri olgularının sayısını düşürür mü?

Arka plan

H. pylori enfeksiyonu olanlarda mide kanseri gelişim risk olmayanlara kıyasla yüksektir Bu nedenle H. pylori insanlarda kanserojen olarak nitelenir. Hastalar hekime başvurmakta çok zaman kaybedip hastalık ilerleme gösterdiğinden her yıl dünyada çok sayıda insan mide kanserinden ölüyor. Ancak H. pylori enfeksiyonu bir haftalık antibiyotik kürüyle kolayca tedavi edilebiliyor.

Çalışma özellikleri

2013 tarihinde yaptığımız literatür araştırması sonunda 6 araştırma bulduk. Toplam 6497 katılımcıyla yapılan üçünde kayırma hatası riski düşüktü. Çalışmaların 5’i Asya’da yapıldı.

Anahtar sonuçlar

H. pylori için verilen antibiyotiklerin mide kanserini önlemede küçük bir fayda sağladığı bulundu. Tedavi verilen 3294 katılımcının 51’inde kanser gelişirken (%1.6) tedavi almayan ya da plasebo verilen 3203 katılımcının 76’sında (%2.4) kanser gelişti. Ancak antibiyotiklerin bu hastalıktan ölüm sayısını azaltıp azaltmadığı, herhangi bir nedene bağlı ölüm sayısını artırdığı ya azalttığı ya da yemek borusu kanseri olgularının sayısını azalttığı ya da artırdığı belirsiz. Tedavinin yan etkileriyle ilgili veriler yetersiz raporlandı.

Kanıt kalitesi

Üç çalışmada kayırma hatası riski düşük, birinde belirsiz ikisinde de yüksekti. Bu çalışmalarda kayırma hatası riskine; birisinde plasebo kullanılmadığı için körleme olmadığından diğeri de iki izlem zamanındaki verilerin raporlanması tutarsız olduğundan yüksek değer biçildi. Bu sorunları yazarlarla temas kurmamıza rağmen çözemedik. Sonuç olarak ciddi kayırma hatası riski nedeniyle kanıt kalitesini yüksekten ortaya düşürdük.

Kaynak

Ford AC, Forman D, Hunt R, Yuan Y, Moayyedi P. eradication for the prevention of gastric neoplasia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD005583. DOI: 10.1002/14651858.CD005583.pub2

Orijinal özet için: H. Pylori Tedavisi Ve Kanser

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv