Yüksek Riskli Nöroblastoma Hastalarında İyot 131 Meta-İyodobenzilguanidin Tedavisi


Böbrek üstü bezinde nöroblastoma. Foto: The Armed Forces Institute of Pathology / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Yeni tanı konmuş yüksek riskli nöroblastoma (YR NBL) hastalarında iyot 131 meta-iyodobenzilguanidin (131I-MIBG) tedavisinin etkinlik ve yan etkilerine dair kanıtları derledik.

Arka plan

NBL özel sinir hücrelerinden çıkan nadir bir kanserdir. Yeni tanı konan YR NBL hastalarında ameliyat ve kanseri öldürmek için yapılan yüksek doz kemoterapiye rağmen sonuçlar kötüdür. Bu kötü sonuçlar hedefli bir radyasyon tedavisi olan 131I-MIBG tedavisi gibi yeni yöntemlerin araştırılmasını gerektiriyor.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Nisanına kadar günceldir.

İki kohort çalışması bulduk. Kohort çalışmalarında hasta grubu çeşitli tedavileri ve sağladıkları sonuçları incelemek için zaman içinde izlenir. Çalışmalarda yeni tanı konmuş YR NBL hastası 60 çocukta 131I-MIBG tedavisi araştırıldı.

Anahtar sonuçlar

Çalışmalar; hasta çocuklar, tedavi edilme şekilleri ve farklı sonuç ölçütlerinin tanımı açısından kıyaslanabilir olmadığından sonuçların kombine analizi mümkün olmadı. İlişkin tüm sonuç ölçütlerine ait veri sağlanamadı.

Tedaviden sonra kanserin gerilediği ya da kaybolduğu (cevap oranı) çocuk oranları iki çalışmada %56 ve %73 bulundu ancak sürvi yine de kötüydü: Genel sürvi yaklaşık 15 ay, olaysız sürvi (nüks belirtileri olmadan geçen zaman) yaklaşık 10 aydı. Tedaviden sonra 5 yıllık genel sürvi %14.6 ve 10 yıllık sürvi %12.2 bulundu.

Kısa vadeli yan etki olarak kan sayımı düşüklükleri oldu. Karaciğer toksisitesi bulunmadı. Çalışmalarda kalp problemleri ve tükürük bezi enfeksiyonları raporlanmadı. Bir çalışmada bazı çocuklarda uzun vadeli yan etkiler değerlendirildi: Tiroid problemlerine dair bazı kanıtlar bulundu, üç çocukta kısa sürdü ancak 7 çocukta yüksek kaldı, beşine ilaç yazıldı. Sekonder kanser görülmedi.

Mevcut güncel kanıtlara dayanarak klinik uygulamada yeni tanı konmuş YR NBL hastalarında 131I-MIBG tedavisi kullanımıyla ilgili tavsiyede bulunamıyoruz. Kesin sonuçlar çıkarabilmek için yüksek kalitede daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.

Kanıt kalitesi

İki çalışmada da kanıt kalitesiyle ilgili problemler vardı.

Kaynak

Kraal KCJM, van Dalen EC, Tytgat GAM, Van Eck-Smit BLF. Iodine-131-meta-iodobenzylguanidine therapy for patients with newly diagnosed high-risk neuroblastoma. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD010349. DOI: 10.1002/14651858.CD010349.pub2

Orijinal özet için: Nöroblastoma İyot 131

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar