Çocuklarda Akut Bronşiyolit Sonrası Israrcı Öksürük Ve Vizinge Karşı Antibiyotik

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Çocuklarda akut bronşiyolit sonrasında görülen ısrarcı belirtilerin azaltılması ya da tedavisinde plaseboya ya da tedavi yapılmamasına karşı antibiyotikler nasıl etkili?

Arka plan

Bronşiyolit tüm dünyada çocuklarını sıklıkla etkiler. Bronşiyolitli bebekler normal olarak öksürür, hızlı ve güç nefes alır, beslenmeleri bozulur. Hastalık şiddetli olmadıkça ya da sekonder bakteriyel enfeksiyon şüphesi olmadıkça olağan antibiyotik yazılmaz. Ancak bazı çocuklarda akut enfeksiyondan sonra (> 14 gün) belirtiler (yani öksürük ve vizing) sürer, hastalığın sağlık sistemine getirdiği külfet ve masrafın da sürmesine yol açar. Bu çocuklar şifa aramak için genellikle aile hekimleri ve acil servislere yeniden başvurur. Bu süre giden belirtilerin tedavisi amacıyla kullanılan antibiyotikler akciğerlerdeki bakterileri giderebilir ve uzun vadeli sonuçları iyileştirebilir.

Çalışma özellikleri

Derlememizin 26 Ağustos 2016 tarihinde yapılan bu güncellemesi, akut boronşiyolit sonrasındaki çocuklarda antibiyotikleri plaseboya karşı kıyaslayan 2 klinik araştırma içeriyor. Türkiye’de yapılan ilk çalışmaya 7 aydan küçük 30 bebek alındı. Avustralya ve Yeni Zelanda’da da yapılan ikincisine 24 ay altındaki 249 çocuk alındı. Her iki araştırmada da tedavi bronşiyolit için yatış esnasında hastanede başlandı ve bebekler taburculuktan sonra 6 ay izlendi.

Anahtar sonuçlar

Bu güncelleme araştırmayı bitiren 240 çocuğa ait bilgileri içeriyor. Her iki araştırma da pbirincil ve ikincil sonuç ölçütlerimiz için bilgi sağladı ancak kanıt kalitesi düşüktü. Birincil sonuç ölçütlerimizde anlamlı fark olmadığı görüldü: İzlemde belirti gösteren çocuk oranı ve 6 ay içinde solunum hastalığı nedeniyle yeniden yatan çocuk sayısı. İkincil ölçüt olan 6 ayda vizingi olan bebek sayısı da fark göstermedi. Bir çalışmada sadece 48 saatte bakteriyel direnç raporlandı. Bir çalışma toparlanan ve çalışma içinde kalan tüm çocuklardaki yan etkileri raporladı.

Kanıt kalitesi

Halen akut bronşiyolitin akut fazı sonrasında ısrar eden solunum belirtilerini önlemek ya da tedavi etmek için antibiyotik kullanımını aydınlatacak yeterli kanıt bulunmuyor. Özellikle bronşiyolit morbiditesi yüksek ülkelerde olmak üzere ısrarcı belirtileri azaltmada antibiyotiklerin etkinliğinin değerlendiren klinik araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

McCallum GB, Plumb EJ, Morris PS, Chang AB. Antibiotics for persistent cough or wheeze following acute bronchiolitis in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD009834. DOI: 10.1002/14651858.CD009834.pub3

Orijinal özet için: Israrcı Öksürükte Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv