Karpal Tünel Sendromunda Lazer Tedavisi


Foto: Dr.Harry Gouvas, MD, PhD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Karpal tünel sendromunda (KTS) düşük güçlü lazer tedavisinin (DGLT) inaktif tedaviye ya da başka cerrahi dışı tedavilere kıyasla etkileri neler? Kısa ve uzun vadeli faydaları neler? Zararlı etki var mı?

Arka plan

KTS el bileğindeki ana sinirin baskı altında kaldığı bir durumdur. Altta yeten neden genellikle bilinmez. KTS elde ağrı, karıncalanma ve duyarsızlığa neden olabilir. Yaşlanmayla görülme sıklığı artar ve kadınlarda daha çok görülür. KTS ameliyatla tedavi edilebilir, ancak bu yöntemin riskleri vardır. Ameliyat istemeyen ya da ameliyat için çok beklemesi gereken hastalar için başka tedaviler var. DGLT cerrahi dışı tedavilerden biri olup bazı araştırmalar faydasını gösterirken bazıları göstermediğinden kullanımı tartışmalıdır.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 2016 Aralığına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

Derleme sorusunu cevaplamak için tüm ilişkin çalışmaları topladık ve analize aldık. KTS’de DGLT’nin güvenlik ve faydasını plaseboya ya da başka cerrahi dışı tedaviye karşı değerlendiren 22 klinik araştırmayı derledik. Cerrahi dışı tedavi olarak ultrason, fasiyal manipülasyon (derin bağ dokusu masajı), pulsatil manyetik alan, TENS, steroid enjeksiyonu, tendon kaydırma egzersizleri NSAID ilaçlarla kombine el bileği ateli kullanıldı. Araştırmalara toplam 1153 katılımcı alındı. Çalışmaların çoğunda sonuçlarını bozmuş olabilecek ve fayda veya zararların olduğundan fazla veya az hesaplanmasına yol açabilecek zaaflar vardı.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesine, çalışmaların kötü yürütülmesi, çalışma tasarımlarındaki körleme olmaması gibi sorunlar, çalışmalar arasında sonuçların benzer olmaması, katılımcı yetersizliği ve buna bağlı veri yetersizliği nedenleriyle düşük ya da çok düşük değer biçtik.

Anahtar sonuçlar

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan DGLT’nin KTS belirtilerini kısa vadede plasebodan daha fazla azaltıp azaltmadığından şüpheliyiz.

Benzer şekilde kanıt kalitesi çok düşük olduğu için, DGLT’nin KTS belirtilerini kısa vadede ultrason tedavisinden daha az etkili olup olmadığından şüpheliyiz.

Kanıt olmadığından DGLT’nin herhangi bir başka cerrahi dışı tedaviden daha iyi ya da daha kötü olup olmadığını bilmiyoruz.

DGLT’nin uzun vadeli fayda ve zararları hakkında da bir sonuç çıkarabilecek yeterli kanıt da bulunmuyor.

Katılımcıların DGLT kullanımından maruz kalabileceği ters olaylar hakkında bir sonuç çıkarabilecek kanıt da bulunmuyor. KTS tedavisinde DGLT’nin ne kadar etkili ve güvenli olduğunu anlamak için iyi tasarımlı ve yürütülmüş daha fazla çalışma gerekiyor.

Kaynak

Rankin IA, Sargeant H, Rehman H, Gurusamy K. Low-level laser therapy for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012765. DOI: 10.1002/14651858.CD012765

Orijinal özet için: Karpal Tünelde Lazer

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar