Rabdomiyosarkom Dışı Yumuşak Doku Sarkomlarında Yüksek Doz Kemoterapi Ve Ardından Kan Yapıcı Kök Hüc

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku sarkomu olan hastalarda standart doz kemoterapiye kıyasla sonrasında otolog kan yapıcı (hemopoetik) kök hücre nakli yapılan yüksek doz kemoterapinin genel sürviye etkisine dair kanıtları derledik. İki tedaviyi kıyaslayan 1 randomize kontrollü araştırma bulundu.

Arka plan

Rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku sarkomları nadir bir kanser grubudur. Ameliyat edilemeyen ya da metastazı olan hastalarda gidişat kötüdür. Yüksek doz kemoterapinin sürviyi iyileştirebileceği düşünülür. Ancak yüksek doz kemoterapi kemik iliğinde kan hücresi üretimini durdurur ve zararlı olabilir. Hastalardan yüksek doz kemoterapi öncesinde toplanan kök hücreler, kan sayımı düşen hastalara yeniden verilebilir ve bu otolog hemopoetik kök hücre nakli olarak adlandırılır. Araştırma çalışması eksikliği nedeniyle bu şekilde tedavi edilen hastaların standart kemoterapi alan hastalardan daha uzun yaşayıp yaşamadığı ispatlanmış değildir. Yüksek doz kemoterapi ve ardından otolog hemopoetik kök hücre nakli kullanımının standart doz kemoterapiden daha iyi ya da kötü olup olmadığını belirlemeyi amaçladık.

Çalışma özellikleri

Kanıtlar 2016 Eylülüne kadar güncel. 38 hastada kemoterapi ve kök hücre naklini, 45 hastada yapılan sade kemoterapiye karşı kıyaslayan ve iyi tasarımlı ve genel kayırma hatası riski düşük 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Farklı tipte sarkomları olan yaşları 18 – 65 arasındaki katılımcılar 55 ay kadar izlendi. Tedavi dönemi 2000 ile 2008 yılları arasını kapsamakta olan araştırma bir kar gütmeyen kuruluştan fon sağladı.

Anahtar sonuçlar

Araştırma genel sürvi açısından iki tedavi kolundan birinin lehinde sonuçlar vermedi. Nakil grubunda tedaviyle ilişkili bir ölüm oldu, sade kemoterapi grubunda olmadı. Nakil grubunda kanla ilişkili olmayan 8 şiddetli yan etki olgusu görülürken sade kemoterapi grubunda 1 olgu görüldü.

Kanıt kalitesi

Verilerin genel kalitesi belirsiz ve sadece bir RKA’ya dayanıyor. Güncel olarak, rabdomiyosarkom dışı yumuşak doku sarkomu olan hastalarda, standart doza kıyasla yüksek doz kemoterapi ve ardından otolog hemopoetik kök hücre nakli kullanımına dair araştırma kanıtları sınırlı. İyi tasarımlı klinik araştırmalardan sağlanan daha fazla kanıt gerekiyor.

Kaynak

Peinemann F, Enk H, Smith LA. Autologous hematopoietic stem cell transplantation following high-dose chemotherapy for nonrhabdomyosarcoma soft tissue sarcomas. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD008216. DOI: 10.1002/14651858.CD008216.pub5

Orijinal özet için: Rabdmiyosarkom Dışı Sarkom

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv