Yaşla İlişkili Maküla Dejenerasyonunun Gelişimini Önlemede Antioksidan Vitamin Ve Mineral Takviyeler

Cochrane derleme özeti

Amaç

Bu derleme antioksidan vitamin ve mineral takviyeleri almanın yaşla ilişkili maküla dejenerasyonunun (YİMD ) gelişimini önleyip önlemediğini anlamayı hedefliyor. Konuya ilişkin tüm çalışmalar arandı ve 5 çalışma bulundu.

Anahtar mesajlar

E vitamini veya beta karoten alımı belirti göstermeyen insanlarda hastalığın başlamasını önlemiyor. Muhtemelen aynı sonuç C vitamini ve multivitamin tabletleri için de geçerli. Lutein ve zeaksantin gibi başka takviyeler hakkında kanıt bulunmuyor.

Arka plan

YİMD retina merkezinin (maküla) hastalığıdır. Maküla yaşlanmayla dejenere olur. Bazı hastalarda bu daha hızlı gelişir ve gözün arka kısmında özel bir görünüm oluşur. En erken aşamada, göz muayenesinde sarı noktalar görülür. Hasta muhtemelen problemin farkında olmaz. YİMD ilerledikçe görme için gerekli hücreler kaybedilir, buna coğrafi atrofi denir. Bazen makülada yeni ve zararlı kan damarları büyür. Bu damarlar kanayabilir ve skarlaşmaya neden olur. Buna neovasküler veya ıslak YİMD denir. Maküladaki herhangi bir hasar özellikle merkezi görmeyi etkiler. Neovasküler ve coğrafi atrofi geç YİMD’dir.

Antioksidan vitaminlerin makülayı bu bozulmaya ve görme kaybına karşı koruması mümkün olabilir. Vitamin takviyelerinde olağan olarak bulunan antioksidan vitamin örnekleri C ve vitaminleri, beta karoten, lutein, zeaksantin ve çinkodur.

Derlememizde bu takviyelerin genel popülasyon içindeki YİMD’si olmayan sağlıklı kişilerdeki etkileri incelendi. Takviyelerin hastalardaki etkileri hakkında yapılan başka bir Cochrane derlemesi bulunuyor.

Ana sonuçlar

Bulunan 5 araştırma büyük çaplı olup toplam 78 756 katılımcıyla yapıldı. Avustralya, Finlandiya ve ABD’de yapılan araştırmalarda C ve E vitaminleri, beta karoten ve multivitamin takviyeleri plaseboyla kıyaslandı.

Derlememiz aşağıdaki sonuçları gösterdi:

* E vitamini takviyesi almak YİMD gelişim ihtimalinde az fark sağladı ya da hiç sağlamadı (yüksek kesinlikte kanıt).

* E vitamini takviyesi almak geç YİMD gelişimi ihtimalinde az fark sağladı ya da ihtimali hafifçe artırdı (orta kesinlikte kanıt).

* Beta karoten almak herhangi bir YİMD veya geç YİMD gelişimi ihtimalinde az fark sağladı ya da hiç sağlamadı (sırasıyla yüksek ve orta kesinlikte kanıt).

* C vitamini almak herhangi bir YİMD veya geç YİMD gelişimi ihtimalinde az fark sağladı ya da hiç sağlamadı (sırasıyla yüksek ve orta kesinlikte kanıt).

* Multivitamin tabletleri almak herhangi bir YİMD veya geç YİMD gelişimi ihtimallerini hafifçe artırabiliyor (orta kesinlikte kanıt).

* Bu göz çalışmalarında ters etkiler tutarlı olarak raporlanmadı ancak başka büyük çalışmalardan sağlanan ve beta karotenlerin sigara içenlerde ya da asbestoza maruz kalanlarda akciğer kanseri riskini artırdığını gösteren kanıtlar var.

Çalışmaların hiç birinde yaşam kalitesi ya da kaynak kullanımı ve maliyet raporlanmadı.

Güncellik

Bu derleme için tıbbi literatür 29 Mart 2017 tarihine kadar tarandı.

Kaynak

Evans JR, Lawrenson JG. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD000253. DOI: 10.1002/14651858.CD000253.pub4

Orijinal özet için: Maküla Dejenerasyonu Vitamin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar