Şizofrenide Klozapin Dozu

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Şizofreni düşünce ve algıları etkileyen şiddetli bir ruh hastalığıdır. Hastalarda sıklıkla konuşmada, duygusal süreçlerde, davranışlarda ve benlik duygusunda derin parçalanma olur. Şizofrenide antipsikotik ilaçlar faydalı bir tedavi sağlayabilir ancak bu ilaçların nahoş etkileri de var. Klozapin şizofreni tedavisinde, özellikle diğer ilaçlar fayda sağlamadığında faydalı olabilen bir antipsikotik ilaç. Ancak klozapinin yan etkiye neden olmadan hangi dozda en etkili olduğu belirsiz. Bu derlemede dört farklı dozda klozapinin etkileri araştırıldı: Yüksek doz, standart doz, düşük doz ve çok düşük doz.

Araştırma özellikleri

8 Aralık 2016 tarihinde şizofrenili hastaları farklı dozda klozapine randomize eden çalışmalar için elektronik araştırma yapıldı.

Sonuçlar

Derleme kriterlerine uygun, toplam 452 katılımcıyla yapılmış 5 araştırma bulundu. Çalışmalarda çok düşük doz (<149 mg/gün); düşük doz (günde 150 – 300 mg); ve standart doz (günde 301 – 600 mg) klozapinin etkileri araştırıldı; çok yüksek dozlar için araştırma yapılmadı. Standart, düşük ve çok düşük dozlar arasında vücut kitle indeksi (VKİ) anlamında fark bulunmadı. Ancak düşük doz alanlara kıyasla yüksek doz alanlarda kilo alımı daha fazlaydı. İstenmeyen yan etkiler (letarji, hipersalivasyon, sersemlik hissi) düşük dozla, standart doza kıyasla daha az görüldü.

Kanıt kalitesi

Dört ana sonuç ölçütü için kanıt kalitesi düşük ya da çok düşük bulundu.

Kararlar

Şizofrenili hastalarda en iyi klozapin dozunu gösterebilecek kanıt bulamadık. Değişik dozlarla kilo alımı ve başka yan etkiler arasındaki ilişkinin avantaj ve dezavantajlarını dengelenmeye dikkat edilmesi gerekir. Gruplar arasında genel olarak VKİ ölçümleri benzerdi ancak bazı yan etkiler düşük dozlarla daha az görüldü. Bu derleme genel olarak hangi dozda klozapinin en az yan etkiyle en etkili olduğu sorusuna yönelik kanıta dayalı bilgi eksikliğini vurguluyor. Bu soruya yönelik olarak iyi tasarlanmış ve iyi raporlama yapan büyük çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu araştırmalarda daha uzun vadeli sonuç ölçütlerinin ve standart üzeri dozlarda klozapinin etkilerinin incelenmesi özellikle gerekiyor.

Kaynak

Subramanian S, Völlm BA, Huband N. Clozapine dose for schizophrenia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD009555. DOI: 10.1002/14651858.CD009555.pub2

Orijinal özet için: Şizofrenide Klozapin Dozu

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv