Akut Koroner Sendromlu Hastalarda Çıplak Metal Stentlere Karşı İlaçlı Stentler

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Akut koroner sendrom deyimi kalp krizleri ve istirahatte gelen göğüs ağrıları için kullanılır. Sendroma kalp kasına kan sağlayan damarların daralması ya da kan pıhtısıyla tıkanmasının neden olduğu dolaşım eksikliği neden olur. Dünya Sağlık Örgütüne göre 2012 yılında 3.7 milyon insan akut koroner sendromdan kaybedildi. Daralmış ya da pıhtıyla bloke damarın tedavisi için koroner anjiyoplasti olarak da bilinen perkütan koroner müdahaleler kullanılır. Bu yöntemde damar içinse sokulan bir balon şişirilerek kan akımı yeniden sağlanır. Bunun ardından damar için koroner stentleri yerleştirilerek açıklığın sürmesi güvenceye alınır. Kullanımda iki tip stent bulunuyor. Biri ileride görülebilecek bir blokaj riskini önlemek için ilaçla kaplanmışken (ilaçlı stent) diğeri kaplanmamıştır (çıplak metal stent). Bu derleme çıplak metal stentlere kıyasla ilaçlı stentlerin fayda ve zararlarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışma özellikleri

Bilimsel veri tabanlarını başlangıçtan 2017 Ocağına kadar araştırdık ve 25 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırmalarda 26 kıyaslama yapıldı ve ortalama yaşı 60.8 olan toplam 12 503 katılımcı alındı.

Anahtar sonuçlar

İlaçlı stent takılan hastalarda çıplak metal stent takılanlara kıyasla ciddi ters olay yaşama riski azalmış göründü, herhangi bir nedenle ya da spesifik olarak kalp hastalığından ölüm ya da kalp krizi geçirme riski etkilenmedi. İlaçlı stent takılan hastalarda önlenmesi muhtemel ciddi yan etki, tekrar balon anjiyoplasti olarak görüldü. Stentten sonraki yaşam kalitesi veya göğüs ağrısı için veri raporlanmadı.

Kanıt kalitesi

Derlenen RKA’ların kısıtlamaları nedeniyle kalitesine düşük ve çok düşük arasında değer biçtiğimiz kanıtların dikkatle yorumlanması gerekir. Çok düşük kalite yargısına varmamız esas olarak, derlenen tüm çalışmalarda kayırma hatası riskinin yüksek olmasına bağlı. Bu nedenle sonuçlar, ilaçlı stentlerin faydasını gerçekte olduğundan daha fazla gösterebilir. Dahası, derlememizdeki sonuç ölçütlerinin çoğunun yeterli istatistiksel gücü bulunmuyor. Bu yüzden ileride yapılacak iyi tasarımlı daha fazla randomize kontrollü araştırma yukarıdaki sonuçları değiştirebilir.

Kaynak

Feinberg J, Nielsen E, Greenhalgh J, Hounsome J, Sethi NJ, Safi S, Gluud C, Jakobsen JC. Drug-eluting stents versus bare-metal stents for acute coronary syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012481. DOI: 10.1002/14651858.CD012481.pub2

Orijinal özet için: İlaçlı Ve İlaçsız Stentler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv