Alkol Yoksunluk Sendromunda Baklofen


Foto: Wellcome Library, London

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme alkoliklerde görülen yoksunluk sendromunun (AYS) tedavisinde baklofenin etki ve emniyetini değerlendirmeyi amaçlıyor.

Arka plan

AYS alkol bağımlıları alkol tüketimini kestiği ya da azalttığında görülen zorlayıcı ve yaşamı tehdit eden bir durum. En olağan görülen etkileri titreme, huzursuzluk, uyuma güçlüğü, kabus görme, terleme, nabız hızlanması, ateş, bulantı, kusma, nöbet, hallüsinasyon, ajitasyon, ses titremesi ve deliriyumdur. Şiddetli durumlarda hasta şuurunu kaybedebilir, kalbi durabilir ve ölüm görülebiliyor. Baklofen alkoliklerde şiddetli AYS belirtilerini azaltabilme potansiyeli gösterdi. Baklofen tedavisi kolay ve aşikar yan etkileri bulunmuyor. Bu derleme 2015 yılında yayınlanan eski versiyonun güncellemesi olup sağladığı kanıtlar 2017 Martına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

AYS hastalarında baklofeni plasebo ya da potansiyel olarak faydalı herhangi bir ilaca karşı kıyaslayan klinik araştırmalar için bilimsel veri tabanlarını taradık. Toplam 141 katılımcıyla yapılan 3 randomize kontrollü araştırmayı derledik. Bir çalışma ABD’de yapıldı ve baklofen ve plasebo en az 72 saat süreyle kıyaslandı. Katılımcılar ağırlıklı olarak erkek ve ortalama 47 yaşındaydı.

İkinci çalışma İtalya’da yapıldı ve baklofen 10 gün müddetle diazepama karşı kıyaslandı. Katılımcılar ağırlıklı olarak erkek ve ortalama 42 yaşındaydı.

Üçüncü çalışma Hindistan’da yapıldı, 9 gün sürdü ve baklofen klordiazepoksitle kıyaslandı. Katılımcılar ağırlıklı olarak erkek ve ortalama 38 yaşındaydı. Hiç bir çalışma ilaç şirketinden finansman almadı.

Anahtar sonuçlar

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan baklofenin plaseboya ya da başka ilaca kıyasla AYS belirti ve bulgularını ve yan etkileri azaltıp azaltmadığından şüpheliyiz.

Kanıt kalitesi

Çalışmalardan sağlanan kanıtlar çok düşük kalitede olup sonuçların dikkatle yorumlanması gerekiyor. Gelecekte AYS hastalarında baklofenin ne kadar etkili olduğu ve iyi tolere edildiğini test etmek için iyi tasarımlı, çift kör ve katılımcı sayısı daha yüksek RK araştırmalar yapılması gerekiyor.

Kaynak

Liu J, Wang L. Baclofen for alcohol withdrawal. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD008502. DOI: 10.1002/14651858.CD008502.pub5

Orijinal özet için: Alkol Yoksunluk Baklofen

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv