Ameliyatla Veya Koblasyonla Yapılan Tonsillektomide Ağrı Ve Kanama


Tonsillektomiden üç gün sonra görünüm. / Foto: James Heilman, MD / Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derlemede ameliyat sonrası toparlanmayı değerlendirmek için tonsillektomide koblasyon metodu diğer metotlarla kıyaslandı.

Arka plan

Bademciklerin ameliyatla çıkarılması (tonsillektomi) çok olağan bir girişimdir. Cerrahiden hemen sonra kanama (24 saat içinde, primer kanama) ve geç kanama (24 saat sonrasında, sekonder kanama) görülebilir. Tonsillektominin çeşitli yöntemleri var. Geleneksel metotta bilinen metal cerrahi aletler kullanılır. Koblasyon yeni bir metot olup, bunda cerrah elektrikli bir prob kullanarak dokuları düşük ısıyla “yakar”.

Çalışma özellikleri

Derlememizdeki kanıtlar 2017 Nisanına kadar güncel. Toplam 2561 katılıcıyla yapılan 29 araştırmayı derledik. Tüm çalışmalarda ortayla yüksek arası kayırma hatası riski vardı. 7 çalışmaya erişkinler, 16’sına çocuklar, 6’sınaysa karışık popülasyon alındı.

Çoğu çalışmada hastanın raporladığı bir skala üzerinden ağrı ölçüldü.

Anahtar sonuçlar

Koblasyon tekniği ameliyatın 1 gün ve 3 gün sonrasında daha az ağrı yapabiliyor ancak 7 gün sonrasında bir fark olması muhtemel değil. Ağrıda ameliyat sonrası 1. ve 3. günlerde gözlenen azalma miktarının hastalar için önemli olduğundan çok şüpheliyiz.

Ameliyat sonrası ilk gündeki kanama riskinde az fark var ya da hiç yok ancak koblasyonla ilk gün sonrasındaki kanama riskinde küçük bir artış olabilir. Tonsillektomi olan her 1000 hasta için 50 hastada, geleneksel teknikle 36 hastada kanama olması beklenir.

Kanıt kalitesi

Ağrıdaki farka dair kanıtlar düşük ya da çok düşük ve ameliyat sonrası kanama için kanıtlar düşük kalitede. Bu kalite, sonuçlara güvenimizin az olduğu; şu aşamada hiç bilmediğimiz gerçek etkinin çok farklı olabileceği anlamına geliyor.

Kaynak

Pynnonen M, Brinkmeier JV, Thorne MC, Chong L, Burton MJ. Coblation versus other surgical techniques for tonsillectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD004619. DOI: 10.1002/14651858.CD004619.pub3

Orijinal özet için: Tonsillektomi Metotları

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv