Behçet Hastalığında Ağız Ülserlerine Karşı Müdahaleler

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Bu derleme Behçet hastalarındaki ağız ülserlerinin önlenmesi ya da tedavisinde sistemik ya da yerel olarak uygulanan çeşitli müdahalelerin etkilerini değerlendirmeyi hedefliyor. Müdahaleler alternatif bir tedaviyle, müdahale yapılmamasına ya da plaseboya karşı kıyaslandı.

Arka plan

Behçet hastalığı oral ve genital ülserasyonlar, cilt lezyonları ve merkezi sinir sistemi ve mide barsak sisteminde iltihabi tutulum gibi çok belirti ve bulgularla karakterize bir kronik hastalıktır. Altta yatan neden bilinmese de çevresel faktörlerle kombine bir genetik yatkınlıkla ilgili olduğu düşünülür.

Bu hastalık en sık yaşamın 3. on yılında görülür. 50 yaş üstü ve çocuklukta nadirdir. Her iki cinsi eşit tutsa da erkeklerde daha şiddetli seyrettiği düşünülür.

Behçet hastalığında oluşan ağız ülserleri ağrılı ve iyileşmeleri yavaş olabilir. En kötüsü de yeme ve içmede ciddi güçlüklere neden olabilir.

Çalışma özellikleri

Cochrane Ağız Sağlığı Grubu, 4 Ekim 2013 tarihine kadar güncel olarak mevcut araştırmalar ve kanıtları derledi. Derlemeye 1980 – 2013 yılları arasında yayınlanan, toplam 88 katılımcıyla yapılmış 15 randomize kontrollü araştırma dâhil edildi. Bu araştırmaların 11’i Türkiye’de, ikisi Japonya’da, biri İran’da ve biri de İngiltere’de yapıldı. Topikal ya da sistematik olarak verilen 13 değişik müdahale değerlendirildi.

Topikal müdahale olarak; sükralfat, interferon alfa (farklı dozlarda), siklosporin A, triamsinolon asetonid merhemi, fenitoin gargarası kullanıldı.

Sistemik müdahale olarak asiklovir, talidomid (farklı dozlarda), kortikosteroidler, rebamipid, etanersept, kolçisin, interferon alfa ve siklosporin kullanıldı.

Anahtar sonuçlar

Derlenen müdahalelerden herhangi birinin kullanımını, oral ülserlerle birlikte görülen ağrı, atak süresi ve atak sıklığıyla ya da müdahale güvenliğiyle ilgili olarak desteklemek ya da reddetmek için yetersiz kanıt var.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi ortayla çok düşük arasında değişiyor.

Kaynak

Taylor J, Glenny A, Walsh T, Brocklehurst P, Riley P, Gorodkin R, Pemberton MN. Interventions for the management of oral ulcers in Behçet's disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD011018. DOI: 10.1002/14651858.CD011018.pub2

Orijinal özet için: Behçet Ülserlerinin Tedavisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv