Entübasyonda Nöromüsküler Blokerden Kaçınmanın Etkisi

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Genel anestezi spontan solunumu durdurur. Cerrahi prosedürlerde çoğu zaman genel anestezi kullanımı şart olur. Bu nedenle genel anestezide soluk borusuna tüp yerleştirilerek solunumun sürmesini sağlamak gerekir. Tüpün doğru yerleştirilmesini kolaylaştırmak için larinks etrafındaki kasları gevşetmek amacıyla bir nöromüsküler bloker ajan (NMBA) kullanılır. Ancak NMBA kullanımı istenmeyen yen etkilere neden olabiliyor. Diğer yandan büyük gözlemsel çalışmalar NMBA kullanmaktan kaçınmanın aneztezi esnasında tüp yerleştirilirken güçlüklere neden olabileceğini göstermiş bulunuyor.

Amaç

Derlememizde genel anestezi olan hastalarda NMBA kullanmamanın entübasyonda görülen güçlükler üzerine etkilerini değerlendirdik. Bunun yanında NMBA kullanma ya da kaçınmanın sonrada boğazda ağrı ve yaralanma gibi olaylarla ilgili sonuçlarını değerlendirdik.

Çalışma özellikleri

Derleme kriterlerimize uyan 34 randomize kontrollü araştırma belirledik. Araştırmalara hastane kliniklerinde çeşitli cerrahi prosedürlere giren toplam 3565 katılımcı alındı. Çoğu araştırma yüksek gelirli ülkelerde yapıldı, hastaların çoğuna elektif ameliyat yapıldı. Katılımcılar her iki cinsten, personelin entübasyonda güçlük yaşaması beklenmeyen çoğu sağlıklı ve non-obes hastalardı.

Anahtar sonuçlar

Bu derleme genel anestezi esnasında NMBA kullanımın entübasyon için en iyi koşulları sağlayabildiğini destekliyor. NMBA kullanılmadığında entübasyon sonrasında ağrı ya da boğazda yaralanma riski artıyor.

Kanıt kalitesi

Entübasyon gerektiren durumlar araştırmalarda belirlenmiş olup birçok klinisyenin klinik olarak önemli göreceği durumlar olmayabilir. Yaralanma ve boğaz ağrısı olaylarıyla ilgili olarak kayırma hatası riski düşük araştırmalardan sağlanan çok az veri mevcut olmakla beraber derlenen tüm çalışmalarda NMBA’dan kaçınmak ağrı ve yaralanma riskini artırıyor. Bu nedenle genel olarak bulgularımızın orta kalitede kanıtlar sağladığını düşünüyoruz.

Kaynak

Lundstrøm LH, Duez CHV, Nørskov AK, Rosenstock CV, Thomsen JL, Møller A, Strande S, Wetterslev J. Avoidance versus use of neuromuscular blocking agents for improving conditions during tracheal intubation or direct laryngoscopy in adults and adolescents. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 5. Art. No.: CD009237. DOI: 10.1002/14651858.CD009237.pub2

Orijinal özet için: Entübasyonda Nöromüsküler Blok

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv