İşkence Kurbanlarında Israrcı Ağrıların Tedavisi


Abu Ghraib'de askerlik hatırası. Foto: Wikimedia Commons

Cochrane derleme özeti

İşkenceden sonra görülen uzun süreli ağrıların tedavisinde kullanılan herhangi bir yöntem hakkında iyi kanıt bulunmuyor.

Arka plan

İşkenceyi izleyerek görülen depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi psikolojik problemler mültecilerin tıbbi bakımında büyük ilgi topladı. İşkenceden sonra görülen psikolojik problemler, ruh sağlığı bakımında eğitilmiş personelin gözünden kaçma eğilimindedir. İşkence kurbanları genellikle uzun süren kas ve eklem ağrılarından yakınır.

Çalışma özellikleri

İşkence kurbanlarında ağrıyı iyileştirmek ve malûliyet ve ızdırabı azaltmada herhangi bir tedavinin başarılı olup olmadığını araştırdık. Akademik literatür 2017 Şubatına kadar taradık ve üç randomize kontrollü araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Toplam 58 katılımcılı iki çalışmada bilişsel davranışsal tedavi ile birlikte kaslar ve solunumun kontrolünü öğrenmek, tedavi verilmemesine karşı kıyaslandı ve bu verilerin kombine analizi mümkün oldu. Çalışmaların ikisi de 13 haftayı geçen tedaviyle ağrıda anlamlı bir iyileşme, malûliyette ya da ızdırapta azalma göstermedi.

30 katılımcılı bir çalışmada, bel ağrısında kompleks manuel tedavi ve kendi kendine tedavi kıyaslandı ancak veriler diğer iki çalışmayla kombine edilemedi. Bu çalışmada ağrı gidermede fark olmadığı raporlandı ancak fiziksel müdahaleyle tedavi sonunda malûliyet ve ızdırap geriledi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesini çok düşük, düşük, orta ya da yüksek düzeyleri kullanarak dereceledik. Çok düşük kalite sonuçlardan çok şüpheli olduğumuz anlamına gelir. Yüksek kaliteyse sonuçlardan çok emin olduğumuzu ifade eder. Ağrı giderme, ızdırap ve malûliyeti azaltma için sağlanan kanıtların kalitesi çok düşüktü. Bunun nedeni çalışmaların küçük, tasarımlarının zayıf olması ve tümünde de çok sayıda hastanın çalışmadan eksilmesi.

Kaynak

Baird E, Williams AC de C, Hearn L, Amris K. Interventions for treating persistent pain in survivors of torture. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012051. DOI: 10.1002/14651858.CD012051.pub2

Orijinal özet için: İşkence Sonrası Israrcı Ağrı

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv