İndüklenmiş Felcin Geri Çevrilmesinde Neostigmine Karşı Sugammadeksin Fayda Ve Zararları

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Hastalar uyutulduğunda ya da ameliyata hazırlandığında farklı düzeylerde felç indüklemek gerekebilir. Ameliyat bittiğinde felcin hızlı, güvenilir ve emniyetli bir şekilde geri çevrilmesi gerekir. Neostigmin bu felçlerin geri çevrilmesinde geleneksel olarak kullanılan bir ilaç. Ancak bunun kullanımıyla sağlanan geri dönüş eksik ve yavaş olabildiği gibi akciğer, kalp işlevlerinde değişimler, bulantı ve kusma görülebiliyor. Sugammedeks rokuronyumla sağlanan felci neostigmine kıyasla daha hızlı, güvenilir ve emniyetli bir şekilde geri çevirmek için spesifik olarak tasarlanmış nispeten yeni bir ilaç.

Amaç

Bu derlemede sugammadeks ve neostigminin fayda ve zararlarını kıyaslamayı hedefliyor. Kanıtlar 2017 Mayısına kadar güncel.

Çalışma özellikleri

sugammadeksi neostigminle kıyaslayarak etkinlik ve güvenlik hakkında uygun veriler sağlayan 41 randomize kontrollü araştırma belirledik. Tüm çalışmalara ameliyat olan toplam 4206 erişkin katılımcı alındı.

Anahtar sonuçlar

Veriler sugammedeksin orta şiddette indüklenmiş felci geri çevirmede neostgiminden 10.22 dakika (6.6 kat) daha hızlı olduğunu gösteriyor (12.87’ye kıyasla 1.96 dakika).

Derin felci geri çevirmede ise neostgiminden 45.78 dakika (16.8 kat) daha hızlı olduğunu gösteriyor (48.8’ye kıyasla 2.9 dakika).

Sugammadeks alan hastaların zararlı olay yaşama ihtimalinin neostigmine kıyasla %40 daha az olduğu görüldü. İstatistiksel olarak bir hastada tek bir zararlı etkiden kaçınmak için neostigmine kıyasla 8 hasta tedavi edilebilir.

Ciddi yan etki neredeyse yok düzeyinde görüldü ve veriler kıyaslanan gruplar arasında fark göstermiyor.

Karar

Orta ve derin şiddette indüklenmiş felci geri çevirmede sugammadeks neostigminden daha etkili ve güvenli.

Kanıt kalitesi

Fayda ve zararlarla ilgili sağladığımız toplam bulguların sugammadeks lehine orta kalitede kanıt sağladığı düşüncesindeyiz.

Kaynak

Hristovska A, Duch P, Allingstrup M, Afshari A. Efficacy and safety of sugammadex versus neostigmine in reversing neuromuscular blockade in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD012763. DOI: 10.1002/14651858.CD012763

Orijinal özet için: Sugammadeks ve Neostigmin

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv

© 2023 by Natural Remedies. Proudly created with Wix.com

  • b-facebook
  • Twitter Round
  • b-googleplus