Kronik Böbrek Hastalarında Görülen Anemiye Karşı CERA Tedavisi

Cochrane derleme özeti

Konu

Böbrek hastalarında anemiye karşı birkaç tedavi var. Bunlar vücudun kırmızı kan hücresi yapımını destekler. Böbrek normalde anemiyi önleyen bir hormon olan eritropoetin salgılar ancak böbrek fonksiyonu azaldığında bu hormon kan hücre sayısını iyi bir düzeyde tutmada yetersiz kalır.

Eritropoetinin birkaç sentetik versiyonu ilaç olarak kullanılır ve verildiğinde böbrek hastalığı anemisini tamamen düzeltir. Dünyanın çeşitli yerlerinde eritropetinin değişik versiyonları var ve bu tedaviler genellikle bir etki sağlamak için ne sıklıkta verilmeleri gerektiği açısından fark gösteriyor. İlacın en eski versiyonlarının (epoetin) haftada birkaç kez verilmesi gerekir, buna karşın yenileri (darbepoetin ve CERA) çok daha seyrek aralıklarla kullanılabilir.

Maalesef hemoglobin yükseltmek için yüksek dozlarda anemi tedavisi yapıldığında kalp krizi ve felç gibi komplikasyon riskleri artabilir. Bu risk nedeniyle anemi belirtilerini (yorgunluk, nefes darlığı) gideren tedavi dozları kullanılması önerilir, probleme neden olan yüksek dozlardan kaçınılır. Ancak bu ilaçların farklı versiyonlarında komplikasyon risklerinin farklı olup olmadığı belirsiz.

Çalışma özellikleri

Bu derlemede CERA (sürekli eritropoez reseptör aktivatörü) tedavisinin anemiyi düzeltmede sağladığı faydalar ve komplikasyon oranlarının diğer tedavilerden farklı olup olmadığını anlamayı hedefledik.

Bulgular

5410 böbrek hastasında farkı anemi tedavilerinin fayda ve komplikasyonlarını araştıran ve yeni anemi tedavisini (CERA- sürekli eritropoez reseptör aktivatörü) eski tedavilerle (darbepoetin ve epoetin alfa ve beta) kıyaslayan 27 çalışmayı derledik. Anemi ilaçlarının; kalp hastalığı komplikasyonları, yaşam beklentisi ya da anemi üzerine farklı etkileri olup olmadığının şüpheli olduğunu bulduk. CERA’nın bu ilacı kullanan hastalarda daha iyi bir yaşam kalitesi sağlayıp sağlamadığı hakkında bilgi bulamadık.

Karar

Bu derlemede sağlanan bilgilere göre, farklı anemi ilaçları arasındaki klinik seçim kararı ilaç maliyeti ve erişilebilirliğini temel alabilir.

Kaynak

Saglimbene VM, Palmer SC, Ruospo M, Natale P, Craig JC, Strippoli GFM. Continuous erythropoiesis receptor activator (CERA) for the anaemia of chronic kidney disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD009904. DOI: 10.1002/14651858.CD009904.pub2

Orijinal özet için: Böbrek Anemisi

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv