Metastatik Kolorektal Kanserde Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör İnhibitörleri

Cochrane derleme özeti

Arka plan

Başka organlara yayılan (metastatik) kolon ve rektum kanserleri sık görülür ve çoğu cerrahi olarak çıkarılamaz. Ana tedavi olarak kemoterapi, epidermal büyüme faktörleri gibi hedefli tedavi ya da ikisi birden uygulanır. Epidermal büyüme faktörü reseptörleri (EGFR) hücrelerde bulunup, çoğalmayı teşvik eden hayati bir rol oynayan bir proteindir. Monoklonal antikorlar protein bölgesine, bir eylemi güçlendirmek ya da azaltmak için bağlanmak için gelişmiş moleküllerdir. Setuksimab, panitumumab gibi EGFR monoklonal antikorları (EGFR MAb), EGFR’yi spesifik olarak hedefler ve bloke ederek kanser üremesini durdurur.

Araştırmalar EGFR ile ilişkili bir gen olan KRAS’da mutasyonu olan ('KRAS mutant') hastaların bu tedaviden fayda görmeyebileceğini ancak bunda mutasyonu olmayanların ('vahşi tip KRAS') fayda sağladığını gösterdi. Yakın araştırmalar ayrıca, ilişkili başka bir gende (NRAS) mutasyonu olan (veya genişlemiş vahşi tip RAS) hastaların da bu ilaçlardan fayda görmeyebileceğini gösterdi. Yani hastalarda KRAS ya da NRAS mutasyonu olmaması gerekiyor.

EGFR bloke eden başka bir tip ilaç olan tirozin kinaz inhibitörleri (EGFR TKİ, örneğin erlotinib ve geftinib) EGFR mutasyonlu akciğer kanseri tedavisinde etkilidir ancak kolorektal kanserde faydası belirsiz.

Amaç

Metastatik kolorektal kanser tedavisinde EGFR Mab ve EGFR TKİ’nin fayda ve zararlarını belirlemeyi hedefledik. Primer amaç olarak bu ilaçların metastatik kolorektal kanser tedavisinde, hastalık ilerleme göstermeden önceki zamanı (hastalığın çoğalması olup genellikle %20’den fazla büyüme ya da yeni metastaz gelişimi olarak tanımlanır) uzatıp uzatmadığını seçtik. Ancak ilaçların sürviyi uzatıp uzatmadığı, tümörde küçülme sağlayıp sağlamadığı ve ya da daha fazla yan etki, özellikle döküntü ve ishal yapıp yapmadığı da değerlendirildi.

Araştırma

Metastatik kolorektal kanserli hastalarda EGFR inhibitörlerine dair kanıtlar derlendi. Standart tedavi alan ve standart tedaviye ek olarak EGFR inhibitörü alan hastaları kıyaslayan randomize çalışmalar seçildi. 2016 Eylülüne kadar yayınlanan çalışmaları aradık ve toplam 15 025 katılımcıyla yapılan 33 araştırmayı derledik. 27 çalışmada EGFR Mab’lar ve 6 çalışmada EGFR TKİ’ler araştırıldı.

Ana sonuçlar

Ana sonuç olarak, tümörleri vahşi tip KRAS olan hastaların standart tedavisine EGFR Mab eklemenin hastalık ilerleme riskini %30 kadar azalttığını bulduk. Ölüm riski %12 kadar azaldı, tümörün küçülme ihtimali %31’den %46’ya yükseldi.

Vahşi tipte hem KRAS ve hem NRAS olan hastalarda hastalık ilerleme riski % 40; ölüm riski %23 kadar azaldı; tümörün küçülme ihtimali %21’den %48’e yükseldi.

EGFR Mab + kemoterapi ve bevacizumab + kemoterapi kombinasyonları arasında sonuç ölçütlerinde bir fark olduğuna dair kanıt bulunmadı.

EGF TKİ kullanımının sonuçları iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadı, ancak formel analiz için çalışılan katılımcı ve araştırma sayısı çok küçüktü.

Hem kemoterapi hem de bevacizumaba EGFR Mab eklemenin sonuçları iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadı, aslında toksisiteyi artırdıkları bulundu.

Kanıt kalitesi

Belirlediğimiz kanıtlar genel olarak orta ya da yüksek kalitedeydi. Tüm sonuçlar için kanıt kalitesinin yüksek olduğu yargısına varamamış olmamızın nedeni, bazı çalışmalarda tümör küçülmesi ya da büyümesi için hastalarının görüntülemelerini müdavi hekimlerin değerlendirmesi ve bu hekimlerin hastanın aldığı tedaviyi bilmeleriydi ve kayırma hatası riskini yükseltti. Kaliteyi düşürmemizin bir diğer nedeni de meta analiz hesaplamalarında gruplanan çalışmalar arasında farklar olmasıydı.

Kaynak

Chan DLok Hang, Segelov E, Wong RSH, Smith A, Herbertson RA, Li BT., Tebbutt N, Price T, Pavlakis N. Epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors for metastatic colorectal cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD007047. DOI: 10.1002/14651858.CD007047.pub2

Orijinal özet için: Metastatik Kolon Kanserinde EGFR İnhibitör

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv