Sürekli Dişleri Çürümeden Korumak İçin Örtücüler

Çeviri: E. Bahar Tuna İnce*

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Örtücüler sürekli dişleri çürüklerden korur mu ve farklı tipteki örtücülerin etkileri nelerdir?

Arka plan

Çocukların ve gençlerin geçmişe göre daha sağlıklı dişleri olmasına rağmen diş çürükleri bazı insanlarda ve bölgelerde hala bir sorun. Genç insanlardaki diş çürükleri sıklıkla arka bölgelerdeki dişlerin ısırma yüzeylerinde oluşuyor. Diş çürüğünden korunmak; fırçalama, florür takviyeleri (tabletler vb), yerel florür uygulamaları ve fissür örtücü uygulamalarını kapsar. Fissür örtücüler, arka dişlerin oluklarında diş çürüklerine neden olan bakterilerin gelişmesine engellemeyi hedefler. Örtücüler dişhekimleri veya dişhekimi yardımcıları tarafından uygulanır. Kullanılan ana tipler, reçine esaslı ve cam iyonomer esaslı olanlarıdır.

Çalışma özellikleri

Diş çürüğünden koruma amaçlı çeşitli tipte dental örtücüler uygulanmış olan 5-16 yaşları arasındaki toplam 7924 genç hastayı içeren 38 araştırma derlendi. Çalışmalardaki genç insanlar genel popülasyonu temsil ediyor.

Bu derleme 3 Ağustos 2016 tarihine kadar yapılmış olan araştırmaları içeriyor. Sonuçları ölçen diş hekimleri körlenemediğinden tüm çalışmaları kayırma hatası riski yüksek olarak değerlendirdik.

Anahtar sonuçlar

Reçine esaslı örtücüleri araştıran15 çalışmada, arka dişlerine örtücü uygulanan çocukların dişlerinde, uygulanmayanlara göre çürük olma olasılığının daha düşük olduğu bulundu.

Örtücüler uygulandığında 5 ila 10 yaş arasında olan çocukları içeren bu çalışmaların 7’sinde (2010’dan sonra yayınlanan 2 araştırma dâhil olmak üzere) veriler birleştirildi. Bu bize arka dişlerin %40’ında 24 ay içerisinde çürük oluşursa, dişlere fissür örtücü uygulandığında bu oranın %6’ya ineceğini gösteriyor. Reçine esaslı örtücülerle benzer yararların 4 yıla kadar sürdüğü gösterildi. Etkinin 9 yıla kadar yapılan ölçümlerde devam ettiği görülüyor, ancak bu konuda kanıtlar daha az.

Cam iyonomer örtücü uygulaması, örtücü uygulanmamasıyla ve bir tip fissür örtücü materyal diğeriyle karşılaştırıldığında sonuçlar yetersiz kaldı.

4 çalışmada fissür örtücü kullanımından kaynaklanan olası sorunlar değerlendirildi ancak olmadığı raporlandı.

Kanıt kalitesi

Reçine esaslı fissür örtücülerin dişleri çürüklerden korumada fissür örtücü uygulanmamasına göre daha etkili olduğu ve çürükleri %11 ile %51 arasında azalttığına dair (uygulama tarihinden 2 yıl sonra ölçüldü) orta kalitede kanıt bulundu. Orta kalitede kanıt; bulgumuzdan makul derecede emin olduğumuz ancak ileride yapılacak araştırmaların bunu değiştirmesinin mümkün olduğu anlamına geliyor.

Bu analize dâhil edilen çoğu çalışma 1970’lerde yürütüldü. Mevcut kanıtlar çok düşük kalitede olduğundan derlememizdeki diğer karşılaştırmalar hakkında sonuç çıkaramıyoruz. Uzun takipli daha çok araştırma yapılması gerekiyor.

Kaynak

Ahovuo-Saloranta A, Forss H, Walsh T, Nordblad A, Mäkelä M, Worthington HV. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in permanent teeth. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD001830. DOI: 10.1002/14651858.CD001830.pub5

Orijinal özet için: Fissür Tedavisinde Örtücüler

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti AD.

Etiketler:

Son Paylaşımlar