Kanama Bozukluğu Olan Veya Taşıyıcı Kadınlarda Normal Doğum Ve Sezaryen Sonrasında Sonuçlar

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Kanama bozukluğu olan veya taşıyıcı kadınlarda, doğal vaginal doğum ve sezaryen sonrasında anne ve bebekle ilgili sonuç ölçütleri hakkında kanıtları derledik.

Arka plan

Derlememizde kanama bozukluğu olan ve taşıyıcı kadınlarda doğumun en güvenli yolunu ve doğum esnasında her iki yolda da anne ve bebekle ilgili çıkabilecek problemleri değerlendirdik.

Araştırma tarihi

Kanıtlar 16 Şubat 2017 tarihine kadar güncel.

Anahtar sonuçlar

En güvenli yolu bulabilmek için yaptığımız araştırmada, vaginal ya da sezaryenle doğumdan hangisinin güvenli olduğu ve doğum esnasında anne ve bebeklerle ilgili karşılaşılan problemler hakkında bilgi sağlayacak randomize kontrollü araştırma bulunamadı.

Hastalıkların seyrek görülmesi ve gebelikte araştırma yapmanın zorluğu göz önüne alındığında, gelecekte de randomize kontrollü araştırma yapılması muhtemel değil. Bu nedenle hekimlerin tedavi kararlarını daha alt düzeyde kanıtlara dayanarak vermesi gerekiyor.

Kaynak

Karanth L, Kanagasabai S, Abas ABL. Maternal and foetal outcomes following natural vaginal versus caesarean section (c-section) delivery in women with bleeding disorders and carriers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD011059. DOI: 10.1002/14651858.CD011059.pub3

Orijinal özet için: Kanama Bozukluğu ve Güvenli Doğum

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv