Esansiyel Tremor Tedavisinde Zonisamid

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Esansiyel tremorlu 16 yaş ve üstü hastalarda zonisamidin etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık.

Arka plan

Esansiyel tremor en sık görülen hareket bozukluğudur. Yaşam beklentisine etki anlamında iyi huylu olsa da tipik olarak ilerleyici ve potansiyel olarak malûliyet vericidir. Tedavi primer olarak ilaçlara (birinci seçenekler propranolol ve primidon) dayanır ancak bunlar %25-55 arası hastada etkisizdir. Zonidamid esansiyel tremor tedavisinde potansiyel faydalı bir ilaç olarak önerildi.

Çalışma özellikleri

Zonisamidi esansiyel tremorlu 20 katılımcıda plaseboya karşı kıyaslayan 1 araştırma bulduk.

Anahtar sonuçlar

Kanıt kalitesinin çok düşük olmasından dolayı zonisamidin fonksiyonel yetiler, tedaviyi terk etme riski ve ters olaylar üzerindeki etkisi belirsiz. Ters etkiler sadece zonisamid grubundaki katılımcılarda raporlandı, hastalar hangi tedaviyi aldığından haberdardı. Çalışmada yaşam kalitesi değerlendirilmedi.

Kanıt kalitesi

Bulduğumuz tek çalışmanın küçük olması ve katılımcıların hangi tedaviyi aldığını bilmesi tedavinin risk-yarar profili hakkında şüpheli olduğumuz anlamına geliyor.

Kaynak

Bruno E, Nicoletti A, Filippini G, Quattrocchi G, Colosimo C, Zappia M. Zonisamide for essential tremor. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD009684. DOI: 10.1002/14651858.CD009684.pub2

Orijinal özet için: Esansiyel Tremorda Zonisamid

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Etiketler:

Son Paylaşımlar
Arşiv