Habis Yaraların Tedavisinde Sistemik Antibiyotikler


Meme kanserinden deri metastazı / Foto: Kawaguchi T ve ark. / Open-i

Cochrane derleme özeti

Derleme sorusu

Habis yaraların tedavisinde sistemik antibiyotiklerin etkisi hakkında kantları derledik. Bu tedavinin muhtemel yan etkileri, yaşam kalitesine ve diğer belirtilerle ilgili kanıtları da araştırdık.

Arka plan

Habis yaralar ileri kanserli hastalarda görülür. Genellikle yaşamın son 6 ayı içinde, tümör bölgesinde veya yakınlarında ortaya çıkar. Tümör etrafındaki deri ve kan damarlarına yayılıp istila ederek tahribine neden olduğunda görülür. Bölge, kan dolaşımının zayıf olması nedeniyle beslenemez, dokular tedricen ölür ve habis yara ortaya çıkar. Bu tip yaralar çok ağrılı olabilir, kötü kokabilir, kanayabilir ve sıvı sızıntısı olur. Bu belirtiler hastalar için çok zordur. Tedaviler yarayı normal olarak iyileştirmeyi değil hastanın yaşam kalitesini etkileyen belirtileri sınırlamayı hedefler.

Antibiyotikler bakteriyle enfeksiyona karşı savaşan ilaçlardır, sistemik olarak verilirse tüm vücudu etkiler. Ağızdan hap şeklinde veya enjeksiyon gibi başka yollarla verilir. Antibiyotiklerin habis yaraların kötüleşmesini önleyebilmesi ve koku, ağrı ve diğer komplikasyonlarını önleyebilmesine dair kanıtları araştırdık.

Çalışma özellikleri

2017 Martında habis yaralarda sistemik antibiyotiklerin etkilerini araştıran randomize kontrollü çalışmaları aradık. Göğüs kanserine bağlı habis yaralı 6 katılımcıda metronidazolün etkisini plaseboya karşı kıyaslayan 1984 tarihli sadece 1 randomize kontrollü araştırma bulduk. Araştırma çapraz tasarımlı olup tüm hastalar her iki ilacı da kullandı. Değerlendirmeler ilk tedavinin etkisi ikincisi başlamadan önce tamamen ortadan kalkacak kadar (yıkama periyodu) uzun aralıklı farklı zamanlarda yapıldı. Hastaların yarısına 14 gün süreyle antibiyotik yarısına plasebo verildi, izleyerek 14 gün ilaç verilmedi ardından gruplar arasında tedavi değiş tokuşu yapıldı ve alternatif tedavi 14 gün sürdürüldü.

Anahtar sonuçlar

Ağızdan kullanılan metronidazolün habis yara kokusunu yan etki olmadan azaltıp azaltmadığı belirsiz. Ağrı ve yaşam kalitesi gibi başka sonuç ölçütlerine etki ölçülmedi. Tümör büyüklüğü ve görünümünde fark olmadığı bildirildi.

Kanıt kalitesi

Kanıt kalitesi çok düşük olduğundan, ağızdan kullanılan metronidazolün habis yaralarda kokuyu azaltıp azaltmadığı belirsiz. Bu kanıtlar, ciddi tasarım kusurları olan çok küçük bir araştırmadan sağlandı ve farklı tipte kanserleri olan hastalarda daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Antibiyotiklerin yaşam kalitesi; yaradaki ağrı, kanama veya sızıntıda azalma gibi başka sonuç ölçütlerini nasıl etkilediğini araştıran çalışmalar da yapılmalı.

Bu basit dilli özet 2017 Martına kadar güncel.

Kaynak

Ramasubbu DA, Smith V, Hayden F, Cronin P. Systemic antibiotics for treating malignant wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD011609. DOI: 10.1002/14651858.CD011609.pub2

Orijinal özet için: Habis Yarada Antibiyotik

Tam metin için: Tıbbi Özet Ve Tam Metin

Son Paylaşımlar
Arşiv